[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 37, 1998

Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 3. kvartal 1998:

Høye investeringer i 1998 og 1999Investeringsaktiviteten i industri, bergverksdrift og kraftforsyning ligger på et høyt nivå. Investeringsanslagene for inneværende år rapportert i 3. kvartal er nå på vel 22 milliarder kroner. Det er de høyeste anslagene hittil på 1990-tallet. Investeringsanslagene for 1999 ble i 3. kvartal oppjustert med 9 prosent sammenlignet med foregående kvartal.

Investeringsanslagene for bergverksdrift, industri og kraftforsyning for 1998 viser 4 prosent økning i forhold til anslag for 1998 registrert i 2. kvartal i år. Økningen i anslagene utgjør i absolutte tall 882 millioner kroner. Dette fordeler seg med 534 millioner på industrien og 363 millioner på kraftforsyningen, henholdsvis 3 prosent økning for industrien og 8 prosent økning for kraftforsyningen.

På næringsnivå innenfor industrien er det nærings- og nytelsesmiddelindustri (+215 millioner kroner), treforedling (+144 millioner kroner) og transportmiddelindustri (+143 millioner kroner) som trekker mest opp. Oljeraffinering og kjemisk industri trekker mest ned med en nedgang i anslagene på 92 millioner kroner.

Kraftforsyningen bidrog sist kvartal til en negativ utvikling i 1998-anslagene. Årsaken var utsettelser av store prosjekter innenfor næringen. Utsettelsene ble innarbeidet i tallene for forrige kvartal, og dette kvartalet viser kraftforsyningen igjen kraftig økning i investeringsanslagene. Det er først og fremst på bygge- og anleggssiden det antas at investeringene vil finne sted. Kraftforsyningens anslag for investeringer inneværende år er 5 milliarder kroner. Dette er en økning i anslaget på 8 prosent, eller 363 millioner kroner, fra forrige kvartal.

Industriinvesteringer for 1999
Industri og bergverksdrift anslår for 1999 investeringer på om lag 10,8 milliarder kroner. Dette anslaget ligger 11 prosent, eller 1280 millioner, lavere enn anslag for i år gjort på tilsvarende tidspunkt i fjor. De største nedjusteringene er innenfor metallindustri med 356 millioner kroner, oljeraffinering og kjemisk industri med 276 millioner, transportmiddelindustri med 223 millioner og elektronisk/optisk industri med en nedgang på 205 millioner. Store oppjusteringer på næringsnivå er det kun innenfor maskinindustrien med 160 millioner kroner. Kraftforsyningen har en oppjustering på 11 prosent, eller 489 millioner kroner. Det innebærer at kraftforsyningens investeringsanslag er på drøye 5 milliarder kroner.

Ser man på endringer fra forrige rapportering, det vil si fra 2. til 3. kvartal 1998, viser investeringsanslaget for 1999 en økning på 9 prosent eller 960 millioner kroner. Størst økning i anslagene har da treforedling med 302 millioner, eller 26 prosent. De andre næringene viser også stort sett økninger, men ikke på det høye nivået (i absoluttall) som treforedlingsindustrien. Kraftforsyningen har justert opp sine anslag på 1999-investeringene med 369 millioner kroner eller 8 prosent.

Om statistikken
Statistikken omfatter oppgaver fra 2 100 bedrifter. Innsendingsfristen er den 5. i kvartalets midtmåned. Det innhentes verdioppgaver over utførte investeringer i foregående kvartal, antatte investeringer i inneværende kvartal, for resten av året og anslag for kommende år. Oppgavene omfatter bare nye investeringer, det vil si kjøp av brukte maskiner og utstyr med videre skal ikke med. Anskaffelser av boliger, tomter og vannfall omfattes heller ikke av denne undersøkelsen.

Ny statistikk
Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 3. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: benn.torjesen@ssb.no, tlf. 21 09 47 20, eller kjell.berger@ssb.no, tlf. 21 09 47 19.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 37, 1998 [an error occurred while processing this directive]