[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 37, 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, juli 1998:

Kraftig økning i elforbruketBruttoforbruket av elektrisk kraft var i juli 7 760 GWh. Det er en økning på hele 7,8 prosent fra samme måned i fjor. Hittil i år er forbruket 69 447 GWh, en økning på 4,9 prosent fra samme periode i fjor. I kraftintensiv industri var økningen på henholdsvis 9,1 og 7 prosent for de to periodene. Økningen i kraftforbruket må ses i sammenheng med stor aktivitet, lave elpriser og kjølig vær i Sør-Norge.

Forbruket i juli var det klart høyeste som er registrert for denne måneden. Det er nesten 6 prosent høyere enn den forrige rekorden i 1995. Det totale forbruket hittil i år på 69 447 GWh er også det høyeste som er registrert, men ikke mer enn 1,6 prosent over det tidligere høyeste nivået fra 1996. I tillegg til at det er stor aktivitet i økonomien, som er en viktig faktor for elforbruket, er det også lave priser på elektrisk kraft. Siden juli i fjor har prisen husholdningene i gjennomsnitt betaler for elektrisitet inkludert nettleie og avgifter falt med 6,3 prosent. Det viser tall fra konsumprisindeksen.

Spotprisen på elkraft, omsatt på den nordiske elbørsen Nord Pool ASA, var i juli i gjennomsnitt 6,9 øre per kilowattime. I juli i fjor var den 8,8 øre. Elspot brukes ofte også som en prisreferanse for det øvrige elmarkedet. Selv om andelen elektrisitet som går til oppvarming er betydelig lavere om sommeren enn om vinteren, vil også den kjølige sommeren i Sør-Norge kunne ha innvirket på elforbruket.

Kraftintensiv industri hadde i juli et forbruk av elektrisk kraft på 2 608 GWh, en økning på 9,1 prosent fra juli i fjor. Økningen var størst i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer. Her økte elforbruket fra 495 til 614 GWh. Det er en økning på hele 24 prosent. Hittil i år har det totale forbruket i denne delen av industrien økt med 11,3 prosent, mens økningen for hele den kraftkrevende industrien har vært 7 prosent.

Lav produksjon og fortsatt import
Total produksjon av elektrisk kraft var i juli 7 346 GWh. Det er 0,8 prosent lavere enn samme måned i fjor, og er blant de laveste nivåene på 1990-tallet. Hittil i år er produksjonen 65 533 GWh, en økning på 7,9 prosent fra samme periode året før. Da var produksjonen spesielt lav. Årets produksjon er den nest laveste på 1990-tallet for denne perioden. Utvekslingen av elektrisk kraft med utlandet gav en nettoimport i juli på 415 GWh, eller 5,4 prosent av bruttoforbruket i Norge. Det har vært nettoimport i alle de sju første månedene i år. Hittil i år er nettoimporten 3 914 GWh, eller 5,6 prosent av bruttoforbruket. Fyllingsgraden i vannmagasinene er imidlertid høy. Mandag i uke 29 var fyllingsgraden 81,4 prosent av total magasinkapasitet. Det er 11,1 prosentpoeng mer enn medianen for uke 29 i perioden 1982-1991.

[Figur 5]

Figur 5: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh


Om statistikken
Bruttoforbruket innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

Ny statistikk
Månedlig elektrisitetsstatistikk, juli 1998.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: pal.marius.bergh@ssb.no, tlf. 21 09 44 20, eller ann.christin.boeng@ssb.no, tlf. 21 09 47 43.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 37, 1998 [an error occurred while processing this directive]