[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 37, 1998

Detaljomsetningsindeksen, juli 1998:

Høy detaljhandel i juli


Volumindeksen for detaljhandel steg med 7,3 prosent i juli 1998 sammenlignet med juli i fjor. Verdiindeksen gikk opp med 12,9 prosent i samme periode.
I denne sammenheng er detaljhandelen alltid eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.

Det er butikkhandel med andre nye varer, blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer som stiger mest med 21,5 prosent i juli 1998 sammenlignet med juli i fjor. Volumveksten i butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler er 6,2 prosent høyere i samme periode. Volumindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger, økte med 3,6 prosent i juli. Volumet av salget innenfor spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler gikk ned med 1,8 prosent i samme periode.

Stor vekst i salget av klær
Sesongjustert volumindeks for detaljhandel steg med 2,3 prosent fra juni til juli i år. De sesongjusterte delindeksene for klær og tekstiler og utstyrsvarer steg med mellom 9 og 10 prosent fra juni til juli i år.

7,3 prosent økning hittil i år
Volumindeksen for detaljhandel steg med 7,3 prosent i de sju første månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er butikkhandel med andre nye varer som økte omsetningen i volum mest i denne perioden med hele 14,6 prosent. Volumindeksen for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 3,9 prosent i samme periode.

0,3 prosent endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel steg med 12,9 prosent fra juli 1997 til juli 1998. Dette er 0,3 prosent lavere enn foreløpige tall som ble publisert 24. august i år. Prisindeksen steg med 2,2 prosent i samme periode.

Varekonsumindeksen
Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en vekst på 3,3 prosent fra juni til juli. Den noe sterkere veksten i varekonsumindeksen sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppene motorkjøretøyer, elektrisitet og fyringsoljer. Den ujusterte varekonsumindeksen var i juli 8,5 prosent høyere enn i samme måned året før.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent. Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

[Figur 6]

Figur 6: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-juli 1998. 1995=100


Ny statistikk
Detaljomsetningsindeksen, juli 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: rune.sonsterudbraten@ssb.no, tlf. 62 88 54 37, eller solveig.nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74. Om varekonsumindeksen: kristian.gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17, eller tore.halvorsen@ssb.no, tlf. 21 09 48 48.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 37, 1998 [an error occurred while processing this directive]