[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 35, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, juli 1998:

Færre barn utsatt for trafikkulykker på skoleveien


I fjor ble 94 barn skadd på skoleveien, men ingen mistet livet. Til sammenligning ble 102 skadd og tre drept i 1996. Fjorårstallene var også litt lavere enn gjennomsnittet for perioden 1992-1996.
I perioden fra 1992 til 1996 ble i gjennomsnitt 100 barn skadd i trafikken på vei til eller fra skolen.

Det var små forandringer i skade-tallene innenfor de forskjellige aldersgruppene fra 1996 til 1997. I 1996 ble ett barn under 6 år skadd på skoleveien, mot tre skadde i 1997. Derimot var det ti færre skadde 6-9-åringer i 1997 enn året før. 74 barn i aldersgruppen 10-14 år kom til skade, like mange som i 1996.

Hittil i år
Ifølge en første oversikt for perioden fra januar til mai i 1998, har 34 skolebarn kommet til skade i trafikken, mens to har mistet livet. De to omkomne var mellom 10 og 14 år gamle.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 7]

Figur 7: Drepte eller skadde barn til/fra skolen. 1992-1997


Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, juli 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon og e-post: aud-marit.beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller asbjorn.willy.wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 35, 1998 [an error occurred while processing this directive]