[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 35, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, juli 1998:

Kraftig økning i antall dødsulykker med motorsykkel


14 personer mistet livet i motorsykkelulykker i juli. Dette er 12 flere enn i samme måned i fjor. 125 ble skadd i juli, mot 108 i juli i fjor.
Seks av de 14 motorsyklistene omkom i kollisjon med bil, mens fire omkom i utforkjøringer. Videre mistet to personer livet i elgpåkjørsel og to i velteulykke.

Fire av de omkomne motorsyklistene var i alderen 20-24 år, fire var mellom 25 og 28 år, fem var fra 32 til 34 år, mens én var 50 år.

28 omkomne fra januar til juli
I perioden fra januar til juli i år mistet 28 motorsyklister livet. Dette er 14 flere enn i samme periode i 1997, og én mer enn for hele fjoråret. Foruten de 14 omkomne i juli, mistet fire livet i april, fem i mai og fem i juni. Ingen motorsyklister mistet livet i årets tre første måneder.

Tallet på skadde motorsyklister hittil i år er 425. Tilsvarende tall i fjor var 406.

Julitrafikken krevde flest liv
Ifølge den første oversikten omkom i alt 38 personer i veitrafikkulykker i juli. 1 024 personer ble skadd. Dette er åtte flere omkomne og 20 flere skadde enn i samme måned i fjor. En må helt tilbake til 1990 for å finne så mange trafikkdrepte i juli. Da omkom 45 personer.

Foruten de 14 omkomne motorsyk-listene, mistet elleve bilførere og fire bilpassasjerer livet. Av de øvrige omkomne i juli var fire syklister og fem fotgjengere. Tre av de fem fotgjengerne var barn under 7 år.

Til sammen har 185 personer mistet livet hittil i 1998. Dette er 19 flere enn året før og 25 flere enn gjennomsnittet for perioden 1993-1997. Foreløpige tall viser at 6 483 personer har kommet til skade i trafikken hittil i år. Det tilsvarende tallet på skadde i fjor var 6 242.

[Figur 4]

Figur 4: Drepte motorsyklister. Juli 1989-1998


[Figur 5]

Figur 5: Drepte eller skadde motorsyklister januar-juli. MC-bestanden ved inngangen av året. 1989-1998. 1989=100


[Figur 6]

Figur 6: Skadde motorsyklister. Juli 1989-1998


Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, juli 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon og e-post: aud-marit.beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller asbjorn.willy.wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 35, 1998 [an error occurred while processing this directive]