[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 32, 1998

Detaljomsetningsindeksen, juni 1998:

Høy detaljhandel første halvår


Volumindeksen for detaljhandel, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, steg med 6,7 prosent første halvår i 1998 sammenlignet med samme periode i fjor. Verdiindeksen gikk opp med 8,7 prosent i samme periode.
Det er butikkhandel med andre nye varer, blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer som stiger mest, med 13,4 prosent første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningsveksten i volum i butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler er på 6,5 prosent i samme periode. Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger, økte volumindeksen med 2,7 prosent. Volumet av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 4,3 prosent.

Sesongjustert indeks
Sesongjustert volumindeks for detaljhandel, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, gikk ned med 2,3 prosent fra mai til juni i år, men den er likevel klart høyere enn for de øvrige månedene i 1998. Sesongjustert volumindeks for juni er 114,7 prosent.

8 prosent økning i juni
Volumindeksen for detaljhandel, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, steg med 8,0 prosent i juni i år sammenlignet med juni i fjor. Det var butikkhandel med andre nye varer som økte omsetningen i volum mest med hele 14,8 prosent fra juni 1997 til juni 1998. Volumindeksen for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 2,0 prosent i samme periode.

0,6 prosent endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin steg med 10,2 prosent fra juni 1997 til juni 1998. Dette er 0,6 prosent lavere enn foreløpige tall som ble publisert 23. juli i år. Prisindeksen steg med 1,9 prosent i samme periode.

Varekonsumindeksen
Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en reduksjon på 2,7 prosent fra mai til juni. Reduksjonen bør ses i sammenheng med det høye nivået for mai måned. Det noe sterkere fallet i varekonsumindeksen sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppene motorkjøretøyer og bensin. Den ujusterte varekonsumindeksen var i juni 5,9 prosent høyere enn i samme måned året før.

[Figur 8]

Figur 8: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-juni 1998. 1995=100


[Figur 9]

Figur 9: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter nærings-hovedgruppe, ujustert


Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgruppene. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent. Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

Ny statistikk
Detaljomsetningsindeksen, juni 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: rune.sonsterudbraten@ssb.no, tlf. 62 88 54 37, eller solveig.nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74. Om varekonsumindeksen: kristian.gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17, eller grethe.sagen@ssb.no, tlf. 21 09 46 99.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 32, 1998 [an error occurred while processing this directive]