[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 32, 1998

Hotellstatistikk, juni 1998:

Uendret trafikk ved hotellene


I juni var det 1,74 millioner overnattinger ved norske hoteller. Det er samme antall overnattinger som i juni 1997. Nedgangen i innenlandstrafikken på 1 prosent ble kompensert med tilsvarende økning i utenlandstrafikken.
Av utenlandsmarkedene har USA og Storbritannia økt mest med henholdsvis 9 000 og 7 000 overnattinger. Størst nedgang hadde Tyskland og Frankrike med henholdsvis 14000 og 12 000 overnattinger.

Stor økning for spanjolene de siste årene
Fra 1990, da Spania ble spesifisert som eget marked i Statistisk sentralbyrås overnattingsstatistikk for første gang, har tallet på spanske overnattinger i juni måned økt fra 2 500 til 18 300. Dette representerer en økning på over 600 prosent. Økningen siste år har vært på 6 000 overnattinger, noe som representerer en økning på over 50 prosent.

Økning 1. halvår
Totalt i 1. halvår 1998 har det vært økning i trafikken på 2 prosent sammenlignet med 1. halvår 1997, fra 7,4 millioner overnattinger 1. halvår 1997 til 7,6 millioner overnattinger 1. halvår 1998. Trafikken fra innenlandsmarkedet stod for økningen, med 4 prosent, mens antall utenlandske overnattinger viste nedgang på 2 prosent. Nedgang fra store markeder som Danmark og Tyskland har nok vært en viktig forklaring til denne utviklingen.

Oslo har økt mest
Oslo er det fylket som har hatt størst vekst i trafikken med 20 000 overnattinger. Størst nedgang i juni hadde Vest-Agder og Sør-Trøndelag med henholdsvis 9 000 og 7 000 overnattinger.

Også etter 1. halvår er Oslo det fylket som har hatt størst økning i trafikken, med 90 000 flere overnattinger enn tilsvarende periode året før. Størst nedgang var det i Aust-Agder og Sør-Trøndelag med henholdsvis 28 000 og 26 000 færre overnattinger.

Økt kapasitetsutnytting
Tallet på bedrifter gikk ned, mens antall senger og rom økte i juni 1998 sammenlignet med juni 1997. Utnyttingen av denne romkapasiteten gikk opp fra 61,7 prosent i juni 1997 til 62,2 i juni 1998. Kapasitetsutnyttingen for senger var derimot om lag uendret.

Hotellenes gjennomsnittlige oppnådde pris per rom i juni 1998 var 628 kroner, mot 614 kroner i juni 1997. Hotellenes losjiomsetning økte fra 671 millioner kroner i juni 1997 til 696 millioner i juni 1998.

Ny statistikk
Hotellstatistikk, juni 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: arild.krogh@ssb.no, tlf. 62 88 54 23, eller tom.granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06, om reiseliv generelt.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 32, 1998 [an error occurred while processing this directive]