[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 32, 1998

Omsetningsstatistikk. Restaurantvirksomhet, 1. termin 1998:

Svak nedgang i restaurantomsetningen


Norske restauranter hadde en omsetning på 2,54 milliarder kroner i 1. termin (januar-februar) 1998. Med omsetning for 1. termin 1997 på 2,56 milliarder, blir dette en nedgang på 0,7 prosent.
Sogn og Fjordane og Rogaland hadde økning i omsetningen sammenlignet med 1. termin 1997, på 8,3 respektive 1,6 prosent. Hordaland og Vest-Agder hadde størst nedgang i omsetningen, med 4,3 respektive 1,4 prosent. For flere av fylkene var det uendret restaurantomsetning i 1. termin 1998 sammenlignet med 1. termin 1997.
Tabeller

Om statistikken
Statistikken er basert på oppgaver fra Skattedirektoratets merverdiavgiftsmanntall. Statistikken omfatter næringsgruppen 55.11 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant samt næringsundergruppen 55.301 Drift av restauranter og kafeer.

Næringsgruppe 55.11 Hoteller med restaurant driver både med utleie av rom (losji) og med servering. Inntektene av servering er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven, mens utleie av rom for overnatting faller utenfor lovens virkeområde. Det er bare den avgiftspliktige serveringsomsetningen som dekkes i terminstatistikken.

På grunn av etterslep i rapporteringen til Skattedirektoratet, vil de to siste terminene som publiseres bli beregnet på nytt. Tallene for disse terminene er dermed å betrakte som foreløpige. I tillegg kan kvalitetskontrollen av statistikken medføre enkelte korrigeringer i grunnlagsmaterialet, også for tidligere terminer. På denne bakgrunn, kan termintallene for 1996 først nå betraktes som endelige.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Restaurantvirksomhet, 1. termin 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: jorunn.hansen@ssb.no, tlf. 62 88 54 68, eller tom.granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06, om reiseliv generelt.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 32, 1998 [an error occurred while processing this directive]