[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, mai 1998:

Lav produksjon og høy import


Produksjonen av elektrisk kraft var i mai 7 912 GWh. Dette er den laveste produksjonen de siste ti årene for denne måneden. Det ble importert 1 017 GWh og eks-portert 124 GWh, noe som gav et rekordhøyt importoverskudd for mai måned på 893 GWh.
Elproduksjonen som i mai var på 7912 GWh var 5,1 prosent lavere enn den var samme måned i fjor. I midten av mai, mandag i uke 21, var fyllingsgraden i vannmagasinene 51,2 prosent av total magasinkapasitet. Det er 15,3 prosentpoeng over gjennomsnittet (medianen) for denne uken i perioden 1982 til 1991, og nesten det dobbelte i forhold til uke 21 i fjor da fyllingsgraden var spe-sielt lav. De siste 12 månedene var produksjonen av elektrisk kraft 116 392 GWh. Mens den årlige veksten på 1980-tallet i gjennomsnitt var 3,2 prosent, har den flatet ut på 1990-tallet med en årlig vekst på i gjennomsnitt 0,3 prosent.

Relativt høyt elforbruk
Bruttoforbruket av elektrisk kraft var i mai 8 805 GWh. Det er litt under rekordnivået for mai måned som var i fjor med 8 909 GWh. Siste 12 måneder var forbruket 117 987 GWh, en økning på 6,5 prosent fra samme periode året før. Gjennomsnittlig årlig vekst i forbruket på 1980-tallet var 2,2 prosent, mens det hittil på 1990-tallet har vært 1,6 prosent.

Importoverskuddet, det vil si import minus eksport, var i mai 893 GWh. Det utgjør 10,1 prosent av bruttoforbruket. Siste 12 måneder var importoverskuddet 1594 GWh, noe som utgjør bare 1,4 prosent av bruttoforbruket.

Elforbruket i kraftintensiv industri var i mai 2 541 GWh. Dette er en økning på 3,5 prosent fra samme måned i fjor. Siste 12 måneder var forbruket 29 803 GWh. Det er en økning på 4,9 prosent fra samme periode året før. Økningen i elforbruket var størst i produksjonen av alumi-nium og andre metaller med 8,0 prosent.
Tabeller

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eks-port, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

[Figur 6]

Figur 6: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft for tolvmåneders-periodene juni-mai. 1980-1998. GWh


[Figur 7]

Figur 7: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-mai 1998. GWh


Ny statistikk
Månedlig elektrisitetsstatistikk, mai 1998.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: pal.marius.bergh@ssb.no, tlf. 21 09 44 20, eller ann.christin.boeng@ssb.no, tlf. 21 09 47 43.

Tabellregister


Ukens statistikk nr. 28-29, 1998 [an error occurred while processing this directive]