[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998

Produsentprisindeksen, per 15. juni 1998:

Nedgang i produsentprisene


Produsentprisindeksen falt fra 163,1 i mai til 162,3 i juni, et fall på 0,5 prosent. Lavere priser på råolje og naturgass bidrog mest til reduksjonen. Fra juni 1997 til juni 1998 økte prisene med 0,9 prosent, etter 1,5 prosent i mai.
Prisen på råolje (Brent Blend) gikk fra rundt 14,5 dollar per fat i mai til om lag 12,4 dollar per fat i juni, en nedgang på 14,6 prosent. Omregnet til norsk valuta tilsvarer juniprisen i overkant av 93 kroner. Gruppen oljeutvinning og bergverksdrift hadde en nedgang på 4,3 prosent fra mai til juni, mens tolvmånedersveksten fra juni 1997 til juni 1998 falt med 1,4 prosent.

Produsentprisene for industrien opplevde også en nedgang fra mai til juni, på 0,1 prosent. Den viktigste enkeltfaktoren til dette var prisfall på metaller. I tillegg bidrog også fall i prisene på produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter til nedgangen. De siste tolv måneder har industriens produsentpriser hatt en vekst på 1,4 prosent.
Tabeller

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport.

Alle priser skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og de skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregn-skapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter om lag 1 300 representantvarer fordelt på om lag 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 2000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Ny statistikk
Produsentprisindeksen, per 15. juni 1998.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: erik.skauen@ssb.no, tlf. 21 09 48 91.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998 [an error occurred while processing this directive]