[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998

Detaljomsetningsindeksen, mai 1998:

Høy detaljhandel hittil i 1998


Volumindeksen for detaljhandel, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, steg med 6,4 prosent de fem første månedene i 1998 sammenlignet med samme periode i fjor. Verdiindeksen gikk opp med 8,4 prosent i samme periode.
Det er butikkhandel med andre nye varer, blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer som stiger mest, med 13 prosent de fem første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningsveksten i volum i butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler er på 6,1 prosent i samme periode. Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger, økte volumindeksen med 2,5 prosent. Volumet av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 4,8 prosent.

Høy sesongjustert indeks
Sesongjustert volumindeks for detaljhandel, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, steg med 5,3 prosent fra april til mai i år. Sesongjustert volumindeks for mai er 117,8 prosent. Det er vanskelig å sesongjustere tall for mai på grunn av bevegelige helligdager.

9,5 prosent økning i mai
Volumindeksen for detaljhandel, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, steg med 9,5 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor. Det var butikkhandel med andre nye varer som økte omsetningen i volum mest med hele 15,7 prosent fra mai 1997 til mai 1998. Volumindeksen for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 5,6 prosent i samme periode.

0,8 prosent endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin steg med 11,7 prosent fra mai 1997 til mai 1998. Dette er 0,8 prosent lavere enn foreløpige tall som ble publisert 23. juni i år. Prisindeksen steg med 2,2 prosent i samme periode.

Varekonsumindeksen
Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en vekst på 3,9 prosent fra april til mai. Den noe svakere veksten i den sesongkorrigerte varekonsumindeksen sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppene tobakk, elektrisitet samt bensin og oljer. Den ujusterte varekonsumindeksen var i mai 7,4 prosent høyere enn i samme måned året før.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent. Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

[Figur 3]

Figur 3: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-mai 1998. 1995=100


[Figur 4]

Figur 4: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk
Detaljomsetningsindeksen, mai 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: Om detalj-omsetningsindeksen: solveig.nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller peder.nas@ssb.no, tlf. 62 88 54 37. Om varekonsumindeksen: kristian.gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17, eller grethe.sagen@ssb.no, tlf. 21 09 46 99.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998 [an error occurred while processing this directive]