[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998

Hyttegrendstatistikk, mai 1998:

Tyskerne stod for tre av fire hytteovernattinger


Tyske gjester dominerte markedet fullstendig i mai, med tre fjerdedeler av antall overnattinger. Trafikken var spesielt stor i fylker på Sørlandet og Vestlandet.
I mai var det totalt 18 000 overnattinger ved hyttegrendene. Nordmenn stod for om lag 45 prosent av disse overnattingene og utlendingene for 55 prosent.

142 hyttegrender var åpne i mai i år. Disse bedriftene hadde 964 hytter.

Antall overnattinger ved norske hyttegrender har hittil i 1998 vært i overkant av 74 000. Overnattingene hittil i 1998 har fordelt seg med om lag 55 prosent norske og 45 prosent utenlandske. Av utenlandstrafikken hittil i år har nesten fire av ti vært tyske overnattinger, mens danskene har stått for om lag tre av ti overnattinger.

Ny statistikk
Hyttegrendstatistikk, mai 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: arild.krogh@ssb.no, tlf. 62 88 54 23, eller tom.granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06 om reiseliv generelt.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998 [an error occurred while processing this directive]