[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998

Campingstatistikk, mai 1998:

Over en halv million overnattinger


Norske campingplasser hadde i mai 1998 noe over 550 000 overnattinger. Andelen overnattinger fra innenlandsmarkedet var 86 prosent, og 14 prosent av trafikken var fra utenlandsmarkedet.
Etter årets fem første måneder var antall overnattinger på campingplassene nesten 1,3 millioner. 1,1 millioner av disse var norske, tilsvarende 87 prosent. Våre nordiske naboer, svenskene og danskene samt tyskerne, har vært de flittigste brukerne av norske campingplasser så langt i år, med 31, 24 og 17 prosent av den totale utenlandstrafikken.

Mange overnattet i campingvogn
56 prosent av den totale trafikken i mai, var overnattinger i campingvogner hvor det var skrevet kontrakt for langtidsleie uavhengig av bruksomfang (fast kontrakt). Overnattingstrafikken i campingvogner på fast kontrakt er antakelig i overveiende grad norske overnattinger i campingvogn.

Det var 602 campingplasser som var registrert som åpne i mai. Disse hadde en innekapasitet på 8 844 hytter/rom.

Campingstatistikken for mai 1998 har et litt annet omfang enn statistikken for mai 1997. Omfanget for mai 1998 er alle plasser med kapasitet på minst åtte hytter/rom eller totalkapasitet på 50 enheter. I 1997 var omfanget alle plasser med kapasitet på minst åtte hytter/rom. Dette gir statistikk som i utgangspunktet ikke er sammenlignbar. I tillegg er det for månedene i 1998 beregnet tall for bruk av sesongkontrakter.

Vi har imidlertid med tall som er sammenlignbare, det vil si at de er eksklusive overnattinger i sesongkontrakter og etter omfanget som gjaldt for statistikken i mai 1997. Tallene viser at antall overnattinger økte med over 7 prosent fra mai i fjor til mai i år. Svenske overnattinger har økt med nesten 40 prosent, mens tyskerne har sviktet etter en nedgang på nesten 18 prosent.
Tabeller

Ny statistikk
Campingstatistikk, mai 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: arild.krogh@ssb.no, tlf. 62 88 54 23, eller tom.granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06 om reiseliv generelt.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 28-29, 1998 [an error occurred while processing this directive]