[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1998

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 2. kvartal 1998:

Positive investeringsanslag for 1999


De samlede investeringsanslagene for 1999 registrert i 2. kvartal i år er på 14,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 700 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende anslag for 1998 registrert på samme tidspunkt i fjor. Investeringsanslagene for inneværende år viser en liten korreksjon ned i forhold til anslagene gitt i 1. kvartal.
Investeringsanslagene for bergverksdrift, industri og kraftforsyning for 1999 viser 5 prosent økning i forhold til anslag for 1998 registrert i 2. kvartal i fjor. Kraftforsyningen trekker opp med en økning i anslagene på 1,4 milliarder kroner, eller 46 prosent. Industrien viser en nedgang i de samme anslagene på 768millioner kroner, eller 7 prosent.

Investeringsanslagene for inneværende år er justert ned 582 millioner kroner, eller 2,6 prosent. Det må imidlertid tillegges at nivået på 1998-anslaget er høyt, 21 558 millioner kroner mot 18 743 millioner i samme kvartal i fjor.

Nedgangen i 1998-anslagene skyldes for en stor del reduserte investeringsanslag innenfor kraftforsyningen, spesielt på maskinsiden. Denne posten alene representerer en nedgang på 834 millioner kroner.

Av de andre næringene har transportmiddelindustrien og mineralproduktindustrien de største absolutte økningene med oppjusterte anslag på henholdsvis 135 og 117 millioner kroner. Metallindustrien har nedjustert sine anslag med 91 millioner kroner. I de andre næringene er det kun moderate endringer i investeringsanslagene for inneværende år.

Industriinvesteringer for 1999
Industri og bergverk anslår for 1999 investeringer på om lag 9,9 milliarder kroner. Dette er en nedjustering på 7 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag på samme tid i fjor. De største nedjusteringene er innenfor elektronisk/optisk industri og transportmiddelindustri med henholdsvis 250 og 225 millioner kroner, eller 31 og 28 prosent. Store oppjusteringer er det kun innenfor maskinindustrien med 248 millioner kroner, eller 63 prosent.

Kraftforsyningens investeringsplaner for 1999 er på 4,7 milliarder kroner.

Tabeller

 • Tabell 01. Utførte og antatte investeringer i alt i industri og kraftforsyning. Millioner kroner

  Om statistikken
  Statistikken omfatter oppgaver fra 2 100 bedrifter. Innsendingsfristen er den 5. i kvartalets midtmåned. Det innhentes verdioppgaver over utførte investeringer i foregående kvartal, antatte investeringer i inneværende kvartal, for resten av året og anslag for kommende år. Oppgavene omfatter bare nye investeringer, det vil si kjøp av brukte maskiner og utstyr med videre skal ikke med. Anskaffelser av boliger, tomter og vannfall omfattes heller ikke av denne undersøkelsen.

  Ny statistikk

  Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 2. kvartal 1998.
  Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: benn.torjesen@ssb.no, tlf. 21 09 47 20, eller kjell.berger@ssb.no, tlf. 21 09 47 19.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 24, 1998 [an error occurred while processing this directive]