[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1998

Detaljomsetningsindeksen, april 1998:

Høy detaljhandel hittil i 1998


Volumindeksen for detaljhandel, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, steg med 5,5 prosent de fire første månedene i 1998 sammenlignet med samme periode i fjor. Verdiindeksen gikk opp med 7,4 prosent og prisindeksen med 1,9 prosent i samme periode.
Det var butikkhandel med andre nye varer, blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer som steg mest, med 12,2 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningsveksten i volum i butikker med salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler var på 5,2 prosent i samme periode. Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger, økte volumindeksen med 1,6 prosent. Volumet av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 4,5 prosent. Dette skyldes i hovedsak en prisøkning på 5,8 prosent.

Høy sesongjustert indeks
Sesongjustert volumindeks for detaljhandel, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, steg med 0,9 prosent fra mars til april i år. Sesongjustert volumindeks for april var 111,1 prosent.

2,4 prosent økning i april
Volumindeksen for detaljhandel, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, steg med 2,4 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Det var butikkehandel med bredt vareutvalg som økte omsetningen i volum mest med 5,5 prosent fra april 1997 til april 1998. Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk gikk ned med hele 26,7 prosent i samme periode.

Detaljomsetningsindeksen er revidert
Som beskrevet i vår pressemelding 22. mai, har vi undervurdert veksten i tidligere publisert detaljomsetningsindeks i 1997 og 1998, særlig mot slutten av fjoråret og i de tre første månedene i 1998. Med utgangspunkt i den momsbaserte statistikken for detaljomsetningen i 1997, som nå foreligger for hele året, er indeksen for 1997 og de tre første månedene i 1998 revidert. Dette har medført at veksten fra 1996 til 1997 er justert opp fra 5,2til 6,7 prosent, og veksten fra 1.kvartal 1997 til 1. kvartal 1998 er justert opp fra 5,0 til 8,5 prosent. Årsakene til justeringene er skjevheter i detaljomsetningsindeksen som skyldtes næringsendringer i løpet av 1997 og at vekten for nye bedrifter er for lav.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 7]

Figur 7: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-april 1998. 1995=100


[Figur 8]

Figur 8: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, april 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: solveig.nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller rune.sonsterudbraten@ssb.no, tlf. 62 88 54 37.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 24, 1998 [an error occurred while processing this directive]