[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1998

Bruttofrakter og driftsutgifter for skip i utenriksfart, 1996:

Bedre lønnsomhet for tankskipene


Tankskip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) forbedret driftsresultatet med 489millioner kroner til 1,1 milliarder fra 1995 til 1996. Dette var en økning på hele 78 prosent. Samlet driftsresultat for skip i norsk utenriksfart økte med 605 millioner kroner.
Siden 1992 har driftsresultatet for skip i norsk utenriksfart blitt gradvis forbedret til 11,1 milliarder kroner i 1996. Totalt hadde skipene 52,1 milliarder kroner i driftsinntekter i 1996, mens driftskostnadene var på 41 milliarder. Driftsinntektene økte med 3,9 milliarder kroner (8 prosent) mens driftskostnadene økte med 3,3 milliarder (8,7 prosent) fra 1995 til 1996.

De norskregistrerte skipene, det vil si de som er registrert i NOR og NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister), hadde en økning i driftsresultatet fra 1995 til 1996 med 429 millioner kroner til 8,8 milliarder. Den norskregistrerte flåtens totale driftsinntekter var 36,7 milliarder kroner.

De utenlandskregistrerte skipenes driftsresultat var i 1996 på 2,3 milliarder kroner, en økning på 8,1 prosent fra 1995. Den utenlandskregistrerte flåtens totale driftsinntekter var på 15,4 milliarder.

De norskregistrerte tankskipene hadde en økning i det samlede driftsresultatet på vel 20 prosent, fra 4 milliarder kroner i 1995 til 4,8 milliarder i 1996. Tankskip registrert i NOR hadde en økning på hele 78prosent, fra 627 millioner kroner i 1995 til 1,1 milliarder i 1996. Utenlandskregistrerte tankskip hadde en økning i driftsresultatet på 34,3 prosent i samme periode, fra 501 til 673 millioner kroner.

De norskregistrerte tørrlastskipene hadde en reduksjon på 8,6 prosent, fra 4,3 milliarder kroner i 1995 til 4milliarder i 1996. For de utenlandskregistrerte tørrlastskipene var driftsresultatet uendret fra året før.

Tabeller

 • Tabell 1. Skip i norsk utenriksfart. Driftsinntekter, driftskostnader og driftsresultat. 1985-1996. Millioner kroner
 • Tabell 2. Norskregistrerte skip i utenriksfart. Driftsinntekter, driftskostnader og driftsresultat, etter skipets art. 1991-1996
 • Tabell 3. Utenlandskregistrerte skip i norsk utenriksfart. Driftsinntekter, driftskostnader og driftsresultat, etter skipets art. 1987-1996. Mill.kr
 • Tabell 4. Norskregistrerte skip i utenriksfart. Driftsregnskap 1995-1996. Millioner kroner
 • Tabell 5. Utenlandskregistrerte skip i norsk utenriksfart. Driftsregnskap 1995-1996. Millioner kroner

  Om statistikken
  Undersøkelsen omfatter skip på 250 bruttotonn og over, både norskregistrerte og utenlandskregistrerte. I statistikken er de skipene som var i norske skipsregistre (NOR og NIS) minst seks måneder, gruppert som norskregistrerte. Skip som er overført mellom NOR og NIS, er hvert år tatt med der de har vært lengst.

  [Figur 9]

  Figur 9: Skip i norsk utenriksfart. Driftsresultat, etter registertilhørighet. 1987-1996. Millioner kroner


  Ny statistikk

  Bruttofrakter og driftsutgifter for skip i utenriksfart. 1996.
  Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon og e-post: anne.marie.stomperud@ssb.no, tlf.62 88 54 13, eller terje.thorsen@ssb.no, tlf. 62 88 55 37.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 24, 1998 [an error occurred while processing this directive]