[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 13, 1998

Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 3. kvartal 1997:

Økt omsetning av juridiske tjenester


Omsetningen innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet økte med 21,9 prosent 3. kvartal 1997 sammenlignet med 3. kvartal 1996. Blant annet økte omsetningen av juridiske tjenester mye.
Omsetningen innen utleie av maskiner og utstyr uten personell og utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk gikk opp med vel 19 prosent i samme periode. Databehandlingsvirksomhet og annen forretningsmessig tjenesteyting økte omsetningen med henholdsvis 14 og 18 prosent i 3. kvartal 1997 sammenlignet med 3. kvartal 1996. Omsetningen innenfor forskning og utviklingsarbeid gikk derimot ned med nesten 9 prosent i samme periode.

Juridiske tjenester
Juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk tjenesteyting og revisjon økte omsetningen med over 36 prosent i 3. kvartal 1997 sammenlignet med samme periode året før. Formidling og utleie av arbeidskraft steg også med 36 prosent i samme periode. Omsetningsveksten av arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet og teknisk testing og analyse var i underkant av 18 og 17 prosent. Etterforskning og vakttjeneste og rengjøringsvirksomhet økte omsetningen med henholdsvis 11 og 10 prosent i 3. kvartal 1997 sammenlignet med 3. kvartal 1996. Lavest vekst har annonse- og reklamevirksomhet med 2,5 prosent i samme periode.

Tabeller

 • Tabell 01. Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet. Verdiindeks. 1. kvartal 1997=100

  Om statistikken
  Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet beregnes på bakgrunn av en kombinasjon av skjemadata og Skattedirektoratets momsregister. Utvalget er på om lag 1 000 bedrifter og dekker rundt 35 prosent av omsetningen innenfor næringene uten momspliktig omsetning. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de siste kvartalene som publiseres kunne bli korrigert.

  Ny statistikk

  Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 3. kvartal 1997.
  Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post:solveig.nygardseter@ssb.no, eller Aud Midtsundstad, tlf. 62 88 54 31, e-post:aud.dahler.midtsundstad@ssb.no.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 13, 1998