[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Lønnsstatistikk. Sjøfolk på skip i innenriks rutefart, november 1997:

Hyren for sjøfolk økte med 290 kroner


Gjennomsnittlig hyre for alle sjøfolk i innenriks rutefart lønnet etter ordinær overenskomst i november 1997 var 16 670 kroner. Dette er en økning på 290 kroner fra året før. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt var 20 850 kroner i 1997, en økning på 230 kroner fra november 1996.
Skipsførerne hadde en gjennomsnittlig hyre på 18 870 kroner per måned i 1997, en økning på 360 kroner fra året før. Månedsfortjenesten i alt for samme gruppe var 23 300 kroner, en økning på 10 kroner. For maskinister var hyren 18 290 kroner, en økning på 410 kroner, og månedsfortjenesten i alt 23 180 kroner, en økning på 290 kroner. Tilsvarende tall for billettører viser en hyre på 15 040 kroner og en månedsfortjeneste i alt på 18 810 kroner. Her økte både hyren og månedsfortjenesten med 280 kroner.

Varierende økning i månedsfortjenesten i alt for de ulike stillingsgrupper skyldes en variasjon i utbetaling av fritidskompensasjon. Kompensasjonen varierer fra år til år, avhengig av sysselsettingen i rederiene, og av når den blir avregnet og utbetalt.

Om statistikken
Statistikken for innenriks rutefart omfatter 3 748 sjøfolk på 246 skip på 100 bruttotonn eller mer. Av disse er 899 sjøfolk lønnet etter ramme- eller avløsningsavtale og holdt utenfor tallene som presenteres her. Månedsfortjeneste i alt inneholder hyre, overtidsbetaling, fritidskompensasjon og diverse tillegg.

Tabeller

* Tabell 01: Lønnsutviklingen for sjøfolk lønnet etter ordinær overenskomst. Kroner. 1995-1997

* Tabell 02: Sjøfolk lønt etter ordinær overenskomst. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i enkelte stillinger. Kroner


Ny statistikk

Lønnsstatistikk. Sjøfolk på skip i innenriks rutefart, november 1997.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Lønnsstatistikk. Mer informasjon: Marit Melstrøm, tlf. 62 88 52 46, e-post: mam@ssb.no, eller Håkon Grini, tlf. 62 88 54 44, e-post:gri@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998