[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Utvidet overnattingsstatistikk


Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer fra og med 1998 med ny månedlig overnattingsstatistikk for hyttegrender samt ny overnattingsstatistikk for vinter- og høstsesongen for campingplasser. Dette som et ledd i tilpasningen til EUs statistikkdirektiv på området turisme.
SSBs reiselivsstatistikker fra tilbudssiden, har de siste årene bestått av månedlig overnattingsstatistikk for hoteller og overnattingsstatistikk for sommersesongen for campingplasser.

Med hyttegrender menes kommersielt drevne boenheter som er tilrettelagt for selvstell og organisert som en samling av enkeltstående boenheter, og ikke i leilighetskompleks. Denne hyttegrendstatistikken vil baseres på månedlig skjemainnhenting for alle åpne hyttegrender med en kapasitet på tre hytter eller mer.

En del hyttegrender drives i kombinasjon med et hotell. Overnattingene ved disse hyttene registreres dermed i hotellstatistikken, og er derfor ikke registrert i den nye hyttegrendstatistikken.

Omfanget av campingstatistikken er utvidet. Fra og med januar 1998 omfatter statistikken alle åpne campingplasser med en totalkapasitet på 50 enheter eller mer, mot tidligere en innekapasitet på minst åtte hytter/rom. En del plasser med innekapasitet på minst åtte hytter/rom har mindre totalkapasitet enn 50 enheter. Med ønske om opprettholdt kontinuitet i statistikken, er disse plassene tatt med i omfanget også for 1998.

For første gang presenteres også beregninger av overnattinger i campingvogner hvor det er tegnet kontrakt om langtidsleie på campingplassen. Beregningene er dels basert på månedlige oppgaver over antall kontrakter og dels basert på plassens egne anslag av bruksomfanget.

Både hyttegrend- og campingstatistikken vil bli publisert månedlig og fortløpende om lag fem uker etter utgangen av tellingsmåneden.

Mer informasjon: Arild Krogh, tlf. 62 88 54 23, e-post: akr@ssb.no, eller Tom Granseth, tlf. 62 88 54 06, e-post: tog@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 11, 1998