[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Hyttegrendstatistikk, januar 1998:

10 000 hytteovernattinger


Tallet på overnattinger ved norske hyttegrender var i januar 1998 nær 10 000. Norske gjester stod for 60 prosent av disse overnattingene.
Overnattingstrafikken fordelte seg med om lag 60 prosent norske og 40 prosent utenlandske overnattinger. Av en utenlandske trafikken var 75 prosent danske overnattinger, mens tyskerne og svenskene stod for henholdsvis 16 og 9 prosent av overnattingene i hytter.

Det var 90 hyttegrender som var registrert som åpne i januar 1998. Disse bedriftene hadde en kapasitet på 665 hytter.


Ny statistikk

Hyttegrendstatistikk, januar 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Arild Krogh, tlf. 62 88 54 23, e-post: akr@ssb.no, eller Tom Granseth, tlf. 62 88 54 06, e-post: tog@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 11, 1998