[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Campingstatistikk, januar 1998:

130 000 campingovernattinger


I januar i år var det vel 130 000 overnattinger ved norske campingplasser. Av disse var 70 000 overnattinger i campingvogner på fast kontrakt, mens 61 000 var ordinære overnattinger.
Den ordinære overnattingstrafikken bestod av 75 prosent norske og 25 prosent utenlandske overnattinger.

Færrest overnattinger i campingvogn
Av den ordinære overnattingstrafikken var to av tre overnattinger i hytte, mens resten var overnattinger i campingvogn.

Overnattingstrafikken i campingvogner på fast kontrakt, det vil si der hvor det er kontrakt om langtidsleie på campingplassen, er antakelig i sin helhet norske overnattinger i campingvogn.

Det var 257 campingplasser som var registrert som åpne i januar. Disse hadde en innekapasitet på 4 258 hytter eller rom.

Tabeller

* Tabell 01: Campingplasser. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet. Januar 1998

Ny statistikk

Campingstatistikk, januar 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Arild Krogh, tlf. 62 88 54 23, e-post:akr@ssb.no, eller Tom Granseth, tlf. 62 88 54 06, e-post:tog@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998