[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, januar 1998:

Økt elforbruk i kraftintensiv industri


Til tross for en relativt mild måned var forbruket av elektrisk kraft forholdsvis høyt i januar, med 12 244 GWh. Dette er en økning på 5,7 prosent fra samme måned året før. Økningen var størst i kraftintensiv industri.
Det totale forbruket i januar måned har i gjennomsnitt økt med knapt 2prosent per år de siste ti årene. De siste 12 månedene var forbruket 116 111 GWh, en økning på 3,2 prosent fra forrige tolvmånedersperiode.

Økt eksportunderskudd
Eksportunderskuddet økte fra 216 GWh i desember til 588 GWh i januar. Foreløpige tall fra utenrikshandelsstatistikken viser at gjennomsnittlig pris per MWh handlet med utlandet sank fra om lag 173 kroner i desember til om lag 163 kroner i januar. Verdien av eksportunderskuddet økte fra knapt 38 millioner kroner i desember til drøyt 96 millioner i januar.

Produksjonen av elektrisk kraft var i januar 11 656 GWh. Dette er en nedgang på 1,3 prosent fra måneden før, men det er en oppgang på 17,6 prosent fra januar 1997 da produksjonen og fyllingsgraden i vannmagasinene var relativt lav. På 1990-tallet er det bare i 1992 og 1997 at produksjonen har vært lavere i januar måned. Fyllingsgraden i vannmagasinene var mandag i uke 4 på 65,3 prosent. Det er 2,8 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet (medianen) for uke 4 i perioden 1982 til 1991.

Størst elproduksjon i Nordland
Nordland produserte i januar 1 523 GWh og var dermed det fylket i Norge som hadde størst produksjon av elektrisk kraft. Produksjonen økte med 13prosent fra samme måned året før. Hordaland hadde nest størst produksjon med 1 403 GWh, en økning på 24 prosent fra samme måned året før. De siste 12 månedene var den totale produksjonen i Norge 113 370 GWh. Dette er en økning på 12,2 prosent fra forrige tolvmånedersperiode.

[Figur 9]

Figur 9: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-januar 1998. GWh


Tabeller

* Tabell 20-1: Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tal

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands framkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eks-port siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, januar 1998.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Pål Marius Bergh, tlf. 21 09 44 20, e-post: pmb@ssb.no, eller Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998