[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Detaljomsetningsindeksen, januar 1998

Stort salg av møbler og elektriske varer


Volumindeksen for butikkhandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler steg med 15,4 prosent i januar 1998 sammenlignet med januar 1997.
Volumindeks for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin steg med 5,2 prosent fra januar 1997 til januar 1998. Sesongjustert volumindeks for detaljhandel var 108,2 prosent i januar 1998, en økning på 1,3 prosent fra desember 1997.

Volumindeksen for butikkhandel med andre nye varer gikk opp med 12,4 prosent. Denne næringsgruppen omfatter blant annet klær, sko, elekt-riske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer. Volumomsetningen for butikkhandel med bredt vareutvalg steg med 1,7 prosent i samme periode. Denne næringsgruppen omfatter i hovedsak nærings- og nytelsesmidler.

Næringshovedgrupper med nedgang
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk derimot ned med 6,6 prosent fra januar 1997 til januar 1998. Salget i volum for butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler og detaljhandel utenom butikk gikk også ned med henholdsvis 3,4 og 0,5 prosent i samme periode.

Siste 12 måneder
Volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin steg med 3,3 prosent siste tolvmånedersperiode sammenlignet med samme periode året før. Størst økning i denne perioden har detaljhandel utenom butikk og andre nye varer med henholdsvis 15,5 og 8,4 prosent. Butikkhandel med nærings og nytelsesmidler i spesialforretninger har også i denne perioden gått ned i volum med 4,4 prosent.

0,4 prosent endring fra fore-løpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel gikk opp med 6,7 prosent fra januar 1997 til januar 1998. Dette er 0,4 prosent større økning enn foreløpige tall som ble publisert 24. februar i år.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3 og 5 prosent.

Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

Varekonsumindeksen
Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en nedgang fra desember til januar på 2,4 prosent. Avviket i forhold til den sesongjusterte detaljomsetningsindeksen kan tilskrives den forholdsvis kraftige reduksjonen i bilsalget og i forbruket av fyringsoljer. I januar 1997 viste den sesongkorrigerte varekonsumindeksen en nedgang på 3,4 prosent fra desember 1996.

Tabeller

* Tabell 01: Varekonsumindeksen. Sesongjustert og ujustert volumindeks. Januar 1997 - januar 1998. 1995=100

Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, januar 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no ,eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no. Mer informasjon om varekonsumindeksen: Kristian Gimming, tlf. 21 09 44 17, e-post: kgi@ssb.no, eller Grethe Sagen, tlf. 21 09 46 99, gsa@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998