[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1998

Samfunnsspeilet 1/98

Nordmenn er blitt mer liberale


Nordmenns holdninger til personlig moral er blitt mer liberale, viser Statistisk sentralbyrås verdiundersøkelser fra årene 1982, 1990 og 1996.
I verdiundersøkelsene er folk blitt bedt om å ta standpunkt til om forskjellige handlinger kan rettferdiggjøres eller ikke. Dette er blitt gjort langs en 10-punkt skala der 1 er "aldri" og 10 er "alltid".

Siden 1982 er folks personlige moral blitt mer liberal når det gjelder holdninger til homoseksualitet, prostitusjon, abort, skilsmisse og dødshjelp. Folks holdninger til selvmord har derimot holdt seg mer stabile.

Blant de nevnte punktene er det i 1996 skilsmisse som i størst grad kan rettferdiggjøres, etterfulgt av homoseksualitet, abort, dødshjelp og prostitusjon. Selvmord er det som i minst grad kan rettferdiggjøres.

Samfunnsmoralen holder derimot stand, selv om folk synes det er blitt mindre akseptabelt å snyte på skatten dersom en har mulighet til det og at det er blitt mer akseptabelt å snike på buss og tog. I undersøkelsen er det fem handlinger som inngår i begrepet samfunnsmoral. Foruten de to nevnte gjelder det å kreve offentlige goder som du ikke har rett til, kjøpe noe du vet er stjålet og at noen tar imot bestikkelser i sin jobb. Holdningene til de tre siste handlingene har forandret seg lite siden 1982.

Tabeller

* Tabell 01: Nordmenns holdninger til ulike typer handlinger. Gjennomsnittlig vurdering på skala fra 1-101. 1982-1996

Kilde

Samfunnsspeilet 1/98.
Mer informasjon: Hanne-Marit Teigum, tlf. 21 09 46 62, e-post:hte@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 11, 1998