[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 3, 1998

Lønnsstatistikk. Timefortjeneste i industri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 1997:

Økt timefortjeneste


I privat byggevirksomhet var den gjennomsnittlige timefortjenesten for mannlige arbeidere 123,20 kroner og i anleggsvirksomhet 158,16 kroner i 3. kvartal 1997. Dette var en økning på henholdsvis 6,9 og 9,3 prosent fra samme kvartal i 1996.
I industrien var den gjennomsnittlige timefortjenesten for menn og kvinner på 119,66 kroner i 3. kvartal 1997. Dette tilsvarer en økning fra 3. kvartal 1996 på 4,2 prosent.

Timefortjenesten for menn i industrien var i 3. kvartal 1997 122,38 kroner og for kvinner 106,80 kroner. Dette utgjør en økning fra 3. kvartal 1996 på henholdsvis 4,3 og 3,4 prosent.

Statistikken bygger på oppgaver fra medlemsbedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Gjennomsnittsfortjenesten omfatter tidlønn, akkord og overtid. Offshore-arbeidere er inkludert i statistikken.

Tabell

* Tabell 01. Gjennomsnittlig timefortjeneste for arbeidere i industri og bygge- og anleggsbedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. 1. kvartal 1996-3. kvartal 1997. Kroner

Ny statistikk

Lønnsstatistikk. Timefortjeneste i indu-stri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Aud Tønder, tlf. 62 88 51 81, e-post: aat@ssb.no, eller Trond Bagaas, tlf. 62 88 52 27, e-post: tba@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 3, 1998