[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 3, 1998

Utenriksregnskap, oktober 1997:

Overskudd på 1,4 milliarder


Foreløpige tall viser et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 1,4 milliarder kroner i oktober 1997, mens overskuddet på driftsbalansen for oktober 1996 var på 5,4 milliarder kroner. For perioden fra januar til og med oktober 1997 var overskuddet på driftsbalansen på 48,5 milliarder kroner, mens det for samme periode i 1996 var på 60,9 milliarder kroner.
Overskuddet på vare- og tjenestebalansen var i oktober 1997 på 3,7 milliarder kroner. Varebalansen for oktober 1997 viser et overskudd på 4,8 milliarder kroner, mens tjenestebalansen viser et underskudd på 1,1 milliarder kroner. I oktober 1996 var overskuddet på vare- og tjenestebalansen 7,9 milliarder kroner.

Rente- og stønadsbalansen viser et underskudd på 2,3 milliarder kroner i oktober 1997. For oktober 1996 var underskuddet på rente- og stønadsbalansen 2,5 milliarder kroner.

Omvurderinger av fordringer og gjeld, hovedsakelig som følge av valutakurssvingninger, gav for oktober 1997 en nettogevinst for Norge på 3,9 milliarder kroner. Foreløpige tall viser at Norges nettofordringer på utlandet økte med 4,9 milliarder kroner i oktober 1997, og er ved utgangen av måneden anslått til 101,9 milliarder kroner.

Om statistikken
Driftsbalansen overfor utlandet omfatter både utenrikshandel med varer og eksport og import av tjenester. I tillegg inngår formuesinntekter og -utgifter i form av renter og aksjeutbytte med videre samt løpende overføringer og stønader til og fra utlandet.

[Figur 2]

Figur 2: Driftsregnskap. Januar-oktober 1996 og 1997. Millioner kroner


Tabeller

* Tabell 01: Utenriksregnskap. Millioner kroner

Ny statistikk

Utenriksregnskap, oktober 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Bjørnar Ansnes, tlf. 21 09 48 35, e-post: ban@ssb.no, eller Elisabeth Nørgaard, tlf. 21 09 49 25, e-post: eno@ssb.no.

Tabellregister


Ukens statistikk nr. 3, 1998