[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 2. kvartal 1997:

Stor vekst innen forretningsmessig tjenesteyting


Omsetningen innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet økte med 16 prosent 1. halvår 1997 sammenlignet med 1. halvår 1996.

Omsetningen innen utleie av maskiner og utstyr uten personell og utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk gikk opp med i underkant av 22 prosent i samme periode. Forsk-ning og utviklingsarbeid og databehandlingsvirksomhet økte omsetningen med henholdsvis 9 og 8 prosent 1. halvår 1997 sammenlignet med samme periode i fjor. Annen forretningsmessig tjenesteyting hadde en vekst på 5 prosent.

Økt formidling og utleie av arbeidskraft
Formidling og utleie av arbeidskraft økte med 21 prosent 1. halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Etterforskning og vakttjeneste og rengjøringsvirksomhet økte omsetningen med henholdsvis 13 og 15 prosent i samme periode. Teknisk testing og analyse økte omsetningen med kun 3 prosent samme periode. For juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk tjenesteyting og revisjon gikk derimot omsetningen ned med 1 prosent 1. halvår i år sammenlignet med 1. halvår i fjor.

Bra kvartal for forskning og utvikling
Fra 2. kvartal 1996 til 2. kvartal 1997 gikk omsetningen av forskning og utviklingsarbeid opp med hele 23 prosent. Utleie av utstyr uten personell med videre hadde i samme periode en økning på 21 prosent. Databehandlingsvirksomhet og annen forretningsmessig tjenesteyting steg med henholdsvis 11 og 9 prosent 2. kvartal 1997 sammenlignet med 2. kvartal 1996. Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet totalt økte omsetningen med 19 prosent.

Om statistikken
Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet beregnes på bakgrunn av en kombinasjon av skjemadata og Skattedirektoratets momsregister. Utvalget er på om lag 1000 bedrifter og dekker rundt 35 prosent av omsetningen innenfor næringene uten momspliktig omsetning. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de siste kvartalene som publiseres kunne bli korrigert.

Tabeller

* Tabell 6-1: Omsetningsindeks. Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet. Verdiindeks. 1. kvartal. 1997
=100

Ny statistikk

Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 2. kvartal 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post:snl@ssb.no, eller Aud Midtsundstad, tlf. 62 88 54 31, e-post: adm@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997