[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Utenrikshandelen med varer, november 1997:

Fall i eksporten av råolje


Norge eksporterte varer for 28,8 milliarder kroner i november. Dette var 1,9 prosent lavere eksportverdi enn i november i fjor. Nedgangen henger sammen med et fall i eksportverdien av råolje på 13,1 prosent.
Verdien av råoljeeksporten i november var 11,6 milliarder kroner. Både pris og volum var lavere i november i år enn november i fjor. Foreløpige prisanslag viser en oljepris på 133 kroner per fat, mot 143 kroner i fjor. Volumet var 6,6 prosent lavere enn i fjor, men likevel på nivå med tidligere måneder i år. Dette må ses på bakgrunn av at eksportvolumet var spesielt høyt i november 1996.

Tradisjonelle varer
Den totale eksporten av tradisjonelle varer i november var på 14,7 milliarder kroner. Dette er en økning på 6,9 prosent fra samme måned i fjor. Eks-porten av fisk var på 2,5 milliarder kroner. Dette var nesten 20 prosent høyere verdi enn november i fjor. Enda større var økningen for metaller unntatt jern og stål, hvor eksporten i november var på 2,1 milliarder kroner, mot 1,7 milliarder i november i fjor.

Den totale importen med tradisjonelle varer i november var på 20,8 milliarder kroner, 6,2 prosent mer enn i november i fjor. Det var særlig stor økning i importen av malmer og metallavfall med import for 912 millioner kroner i november i år, mot 520 millioner samme måned i fjor.

Handelsbalansen med varer uten skip og oljeplattformer viste et overskudd i årets elleve første måneder på 88,0 milliarder kroner.

Om statistikken
Omfang: Alle tall gjelder utenrikshandel med varer. Utenrikshandel med tjenester er ikke med. Tjenestebalansen inngår derimot i utenriksregnskapet som blir publisert senere, og som også omfatter rente- og stønadsbalansen med utlandet.

Tradisjonelle varer: Ved import, alle varer utenom skip og oljeplattformer. Ved eksport, alle varer utenom skip og oljeplattformer, råolje og naturgass.

Tabeller

* Tabell 7-1: Utenrikshandel med varer uten skip og oljeplattformer. Millioner kroner

* Tabell 7-2: Innførselen av tradisjonelle varer i november og januar-november 1996 og 1997. Millioner kroner. Foreløpige tall. Vedlegg til pressemelding


* Tabell 7-3: Utførselen av varer uten skip og oljeplattformer i januar og januar-november 1996 og 1997. Millioner kroner. Foreløpige tall. Vedlegg til pressemelding


* Tabell 7-4: Samhandelen med land og landområder. Tradisjonelle varer. Januar-november 1996 og 1997. Millioner kroner. Foreløpige tall. Vedlegg til pressemelding


Ny statistikk

Utenrikshandelen med varer, november 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Månedstall for utenrikshandelen til og med november 1997 er tilgjengelig ved Kundetjenesten, Utenrikshandelen, tlf. 21 09 47 52/53. Mer informasjon: Lars A. Lunde, tlf. 21 09 47 08, e-post: lal@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997