[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Befolkningsstatistikk. Beregnet folkememengde, 1. januar 1998:

4,42 millioner bosatte ved årsskiftet


Nærmere 4 419 000 personer ventes å være bosatt i Norge 1. januar 1998, ifølge foreløpige beregninger.
Folkemengden øker trolig med over 26 000 i 1997, eller med vel 3 500 flere enn året før. Tilveksten skyldes et fødselsoverskudd på 16 000 (60 500 fødte minus 44 500 døde) og at det flytter mer enn 10 000 flere til enn fra Norge. Det er regnet med over 31 000 innflyttinger og bortimot 21 000 utflyttinger.

Sammenlignet med 1996 blir det størst endring i antall innflyttinger - bortimot 5 000 flere enn i året før. Tallene for fødte, døde og antall utflyttinger er på omtrent samme nivå som i 1996.

Beregningene er bare gjort for hele landet under ett, slik at det ikke foreligger tall for fylker og kommuner.

Ny statistikk

Befolkningsstatistikk. Beregnet folkemengde, 1. januar 1998.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk. Mer informasjon: Irene Aamodt, tlf. 62 88 52 64, e-post: iaa@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997