[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997

Villreinjakt, 1997:

Godt utbytte av villreinjakta


9 200 reiner ble felt under villreinjakta i høst. Det er 200 færre enn i 1996, men likevel det nest beste jaktutbyttet etter 1990.
På Hardangervidda, som er vårt største villreinområde, ble det i høst felt 3446 dyr mot 3 622 i fjor. I Setesdal-Ryfylke, vårt nest største villreinområde, ble det felt 1 135 dyr. Det er 250 flere enn forrige år. På Nordfjella (Hallingskarvet) ble det felt 774 dyr i år mot 813 i fjor. Rondane og Snøhetta hadde henholdsvis 740 og 520 felte dyr i høst.

Av de felte dyrene i 1997 var 46 prosent hanndyr og 54 prosent hunndyr. Det ble felt 2 200 kalver i 1997 mot 2400 kalver i 1996.

Fellingsprosent
Det var i alt tillatt felt 20 400 dyr i 1997, en økning på 640 dyr i forhold til året før. Hardangervidda alene hadde en kvote på 9 600 dyr.

Fellingsprosenten for alle jaktområdene under ett ble 45 mot 48 året før. Det var stor variasjon mellom områdene. Hardangervidda hadde 36 prosent, Setesdal-Ryfylke 41 prosent, Nordfjella 47 prosent mens Ottadalen Nord og Sør hadde henholdsvis fellingsprosenter på 70 og 78 og Forelhogna 85 prosent. Avskytingen i Forelhogna har de tre foregående årene vært rundt 90 prosent av tildelt kvote.

Villreinen trekker mot vinden, og er det en dominerende vindretning i jakttida fører det til at reinen holder seg i lengre tid i en del av jaktområdet. Kommunene Hol, Rollag og Nore og Uvdal felte bare om lag 150 dyr av sin tillatte kvote på nær 2 200 dyr på Hardangervidda i høst. Et lite jaktområde som Tolga Østfjell felte ingen dyr av en tillatt kvote på 50 dyr.

Gode overgangs- og samarbeidsavtaler mellom valdene i et jaktområde kan gi bedre avskytingsresultat dersom vær og vind er stabil i lengre tid under jakta.

Om statistikken
Reinsdyrjakt var tillatt i villreinområdene i Sør Norge fra 20. august til 30. september i høst.

Statistikken bygger på oppgaver fra kommunene og fra villreinnemndene i jaktområdene.

[Figur 3]

Figur 3: Villreinjakt. Felte dyr. 1986-1997


Tabeller

* Tabell 2-1: Villreinjakt. Fylke og jaktområde

Ny statistikk

Villreinjakt, 1997.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Jaktstatistikk og Regionalstatistikk. Mer informasjon: Madli Judin, tlf. 62 88 52 55, e-post: mij@ssb.no, eller Kristian Birkeland, tlf. 62 88 52 56, e-post: kbi@ssb.no.

Tabellregister

Ukens statistikk nr. 51-52, 1997