[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 50, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, oktober 1997:

Rekordhøy kraftproduksjon


Produksjonen av elektrisitet var rekordhøy i oktober, med 10 863 GWh. Dette er det høyeste nivået for oktober noensinne. Blant fylker med høy kraftproduksjon, det vil si over 10 000 GWh i året, hadde Hordaland en økning på 104 prosent fra oktober i fjor. Sogn og Fjordane hadde en økning på 91 prosent.
Den totale produksjonen av elektrisk kraft økte med hele 51 prosent. Dette må ses i sammenheng med at produksjonen var spesielt lav i fjor fordi det bare var 62 prosent oppfylling i vannmagasinene i midten av oktober. På samme tidspunkt i år var fyllingsgraden 90 prosent. Det er 3 prosentpoeng over gjennomsnittet (medianen) for perioden fra 1982 til 1991. Produksjonen lå i oktober 1 prosent over det forrige rekordnivået i 1993.

Høyt elforbruk fortsetter
Samtidig fortsetter det rekordhøye bruttoforbruket av elektrisitet. I oktober var forbruket på 10 451 GWh. Dette er det høyeste forbruket for oktober noensinne, med en økning på 19 prosent fra samme måned i fjor. Forbruket var også 5 prosent høyere enn i 1993, som hadde den forrige rekorden.

Hittil i år har bruttoforbruket av elektrisk kraft vært på 92 297 GWh. Dette er en økning på 0,7 prosent fra samme periode i fjor. I 1995 var forbruket 92 453 GWh i samme periode, og er det eneste året med større forbruk enn i år.

Produksjonen av elektrisk kraft var de første ti månedene på 88 778 GWh. Det er en økning på 3,9 prosent fra samme periode i fjor. Relativt lav produksjon tidlig på året gjør at vi, med unntak av fjoråret, må tilbake til 1988 for å finne lavere produksjon for årets ti første måneder.

Redusert eksportoverskudd
Norge hadde i oktober et eksportoverskudd av elektrisk kraft på 412 GWh. Dette er mindre enn halvparten av nivået i september som var på 878 GWh. Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrås utenrikshandelsstatistikk viser at verdien av eksportoverskuddet ble redusert fra 88 til 51 millioner kroner.

Norge har hver måned siden juli hatt eksportoverskudd av elektrisk kraft. Store underskudd i de tre første månedene i år har imidlertid bidratt til et eksportunderskudd på 3 520 GWh hittil i år. I samme periode i fjor var underskuddet 6 231 GWh.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at totalproduksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

[Figur 11]

Figur 11: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft januar-oktober. 1979-1997. GWh


[Figur 12]

Figur 12: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1979-1997. GWh


Tabeller

* Tabell 14-1: Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Foreløpige tall

Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, oktober 1997.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk, og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Pål Marius Bergh, tlf. 21 09 44 20, e-post: pmb@ssb.no og Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 50, 1997