[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 45, 1997

Omsetningsstatistikk. Bygg- og anleggsvirksomhet, 2. termin 1997:

15 prosent omsetningsvekst innen bygg og anlegg


Omsetningen innen privat bygg- og anleggsvirksomhet økte med 2,2 milliarder kroner i 2. termin 1997 sammenlignet med 2. termin 1996.
Den totale omsetningen innen bygg- og anleggsvirksomhet var 16,5 milliarder kroner. Det vil si vel 15 prosent høyere enn i 2. termin 1996. Bedriftene i næringshovedgruppen grunnarbeid økte omsetningen med nesten 28 prosent i 2. termin 1997 sammenlignet med 2. termin 1996. Omsetningsveksten innen bygginstallasjon og ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner var på henholdsvis 14 og 11 prosent. Omsetningen for utleie av bygg- og anleggsmaskiner med personell økte med 12 prosent.

12 prosent vekst hittil i år
Omsetningsveksten innen privat bygg- og anleggsvirksomhet har hittil i år vært på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten har vært størst for bedriftene i Aust-Agder og Østfold hvor omsetningen økte med 25 prosent. Bygg- og anleggsbedriftene i Hedmark og Vest-Agder økte omsetningen med henholdsvis 23 og 20 prosent i den samme perioden. Lavest omsetningsvekst har bedriftene i Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo hatt med henholdsvis 5 og 8 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i 1996.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet, vil de to siste terminene som publiseres bli beregnet på nytt. Disse beregningene vil erfaringsmessig kunne endre totaltallene med i underkant av 1 prosent. I tillegg kan vi gjennomføre noen små korreksjoner i noen av de andre terminene.

Statistikken gir tall for fylker, kommuner, eller annet spesifisert geografisk område. Statistikken kan gis helt ned på postnummerområde/gateadresse dersom det ikke bryter med reglene om konfidensialitet. Når det gjelder bygg- og anleggsvirksomhet er viktig å være klar over at de regionale tallene ikke nødvendigvis sier noe om byggeaktiviteten i regionen, men om aktiviteten til bedriftene som er registrert i regionen. Det publiseres også omsetningsstatistikk for industrien på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Bygg- og anleggsvirksomhet, 2.termin 1997.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post:snl@ssb.no, eller Liv Reidun Sletmoen, tlf. 62 88 54 36, e-post:lrs@ssb.no.

Tabell


Ukens statistikk nr. 45, 1997