[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 45, 1997

Omsetningsstatistikk. Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater, 2. termin 1997:

Stort salg av fritidsbåter i Vestfold


Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker økte omsetningen med 70 prosent i Vestfold i 2. termin 1997 sammenlignet med 2. termin i fjor. Dette skyldes i hovedsak økt salg av fritidsbåter. Detaljhandelsbutikkene i Vestfold fylke økte omsetningen med 11,3 prosent i samme periode.
Økningen i Vestfold-butikkenes omsetning er betydelig større enn økningen for landet totalt, som var på 7 prosent. Nærmest Vestfold kommer Østfold med en økning på 8,5 prosent.

Innen detaljhandelen ble det omsatt for 28,8 milliarder kroner 2. termin 1997. Oslo, Akershus og Hordaland er de tre fylkene hvor handelsstanden omsetter mest. Henholdsvis for 4,1, 3,1 og 2,7 milliarder kroner i samme termin.

Detaljhandel utenom butikk og salg av brukte varer økte med 13,7 og 13,5 prosent i 2. termin 1997 i forhold til 2. termin 1996. Butikker med salg av andre nye varer økte omsetningen med 10,6 prosent i samme periode. Nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler har en vekst på 7,8 prosent. Butikkhandel med bredt vareutvalg, det vil si hovedsakelig nærings- og nytelsesmidler,og butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger, økte omsetningen med henholdsvis 4,2 og 2,6 prosent i den samme perioden.

3 milliarder kroner i økt detaljhandel
De fire første månedene i 1997 økte omsetningen for detaljhandelen med 3 milliarder kroner eller 5,7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Detaljomsetningsindeksen steg med 4,6 prosent i tilsvarende periode.

Detaljhandelen i Vestfold fylke har i løpet av de fire første månedene størst prosentvis vekst, med 9,3 prosent. Stor økning i omsetningen har dessuten butikkene i Rogaland og Hordaland med en vekst på henholdsvis 7,3 og 6,6 prosent. Den laveste veksten har detaljhandelen i Finnmark og Nord-Trøndelag med henholdsvis 0,1 og 0,7 prosent.

Størst nedgang i Finnmark
Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motor-sykler samt detaljhandel med drivstoff, økte med nesten 5 prosent i
2. termin 1997 sammenlignet med samme termin i fjor. Omsetningen i denne næringen er på 24,2 milliarder kroner 2. termin i år. Dette er en økning på 1 milliard kroner fra samme termin i fjor. Den største omsetningsveksten har bedriftene i Vest-Agder, Rogaland og Buskerud, med 10,2, 9,7 og 8,4 prosent. Bedriftene i Finnmark og Sør-Trøndelag derimot har en omsetningssvikt på henholdsvis 5,8 og 2,0 prosent i samme periode.

Oslo og Akershus omsatte for 18 milliarder
I Oslo og Akershus utgjorde handel med og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med bensin, vel 18 milliarder kroner de fire første månedene i år. I Buskerud var omsetningen på vel 4,4 milliarder kroner. Disse tre fylkene har nesten 50 prosent av totalomsetningen i Norge.

13 milliarder vekst i engros-handelen
Engroshandel økte omsetningen med over 13 milliarder kroner eller 8,2 prosent de fire første månedene i 1997 sammenlignet med samme periode i 1996. Bedriftene i Oslo omsatte alene for vel 50 milliarder kroner. I Akershus var omsetningen på over 23 milliarder kroner de fire første månedene i år. Engrosbedriftene i disse to fylkene omsetter for 54 prosent av all engroshandel i Norge.

Størst vekst i Vest-Agder og Akershus
Engroshandelsbedriftene i Vest-Agder og Akershus økte omsetningen med 15 prosent de fire første månedene i 1997 sammenlignet med samme periode i 1996. Stor vekst har det også vært for bedriftene i Aust-Agder og Oppland med en økning på henholdsvis 13,7 og 10,9 prosent. I Finnmark, Vestfold og Hedmark har omsetningen for engroshandel gått ned med henholdsvis 5,7, 5,0 og 0,9 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de to siste terminene som publiseres bli beregnet på nytt. Disse beregningene vil erfaringsmessig kunne endre totaltallene med i underkant av 1 prosent. I tillegg kan vi gjennomføre noen små korreksjoner i noen av de andre terminene.

Statistikken gir tall for fylker, kommuner eller annet spesifisert geografisk område. Statistikken kan gis helt ned på postnummerområde/gateadresse dersom det ikke bryter med reglene om konfidensialitet. Når det gjelder bygg- og anleggsvirksomhet er det viktig å være klar over at de regionale tallene ikke nødvendigvis sier noe om byggeaktiviteten i regionen, men om aktiviteten til bedriftene som er registrert i regionen. Det publiseres også omsetningsstatistikk for industrien på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. 2. termin 1997.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post:snl@ssb.no eller Liv-Reidun Sletmoen, tlf. 62 88 54 36,
e-post: lrs@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 45, 1997