[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 45, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, september 1997:

Rekordhøyt forbruk av elkraft


Bruttoforbruk av elektrisk kraft var i september 8443 GWh. Dette er det største for-bruket for september noen-sinne. Produksjonen av elkraft var også høy, 9321 GWh. Det er kun i 1993 at produksjonen har vært større i denne måneden. Selv om forbruket var rekordstort økte eksportoverskuddet i september. Det økte fra 642 GWh i august til 878 GWh. Dette skyldtes den høye produksjonen.
Mens forbruksnivået av elkraft var relativt moderat i august, blant annet som følge av en rekordvarm måned med lavt strømforbruk til oppvarmingsformål, steg det med 11 prosent fra september i fjor til september i år. De siste tolv månedene har brutto forbruket innenlands vært 3,4 prosent lavere enn i samme tidsrom ett år tidligere. Dette har sammenheng med at forbruket i vinter var relativt lavt, blant annet som følge av oppgangen i kraftprisene og høye temperaturer for årstiden.

Høy produksjon
Produksjonen av elektrisitet steg i september med hele 51 prosent i forhold til samme måned i fjor. Produksjonen i fjor var imidlertid usedvanlig lav denne måneden. Blant fylker med høy kraftproduksjon (over 10 000 GWh i året) var det en særlig stor produksjonsoppgang i Hordaland og Sogn og Fjordane, med en økning på henholdsvis 127 og 69 prosent. Den høye produksjonen i år har sammenheng med høy fyllingsgrad i vannmagasinene. I midten av september var fyllingsgraden på 87,2 prosent, som er 4 prosentpoeng over medianen for tiårsperioden 1981-1991 og hele
28 prosentpoeng over nivået på samme tidspunkt i fjor.

Økende eksportoverskudd av kraft
I januar hadde Norge et eksportunderskudd på 1665 GWh. Siden den gang har utviklingen gått mot lavere import og høyere eksport av elektrisk kraft. I juli ble eksportunderskuddet snudd til et overskudd, og i september var overskuddet på hele 878 GWh. Selv om dette er en klar økning fra august måned, 37 prosent, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrås utenrikshandelsstatistikk at verdien av overskuddet kun har økt fra 83,9 til 88,4 millioner kroner. Dette skyldes lavere gjennomsnittspriser på import og eksport av kraft.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eksport, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt. Undergruppene til kraftintensiv industri er midlertidig ikke spesifisert på grunn av omlegging til nye næringskoder.

[Figur 4]

Figur 4: Produksjon av elektrisk kraft. Måned. GWh


[Figur 5]

Figur 5: Forbruk av elektrisk kraft, alminnelig forsyning. Bruttoforbruk unntatt kraftintensiv industri. Måned. GWh


Ny statistikk

Månedlig elektrisitetsstatistikk, september 1997.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Statnett og Norges vassdrags- og energiverk og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Pål Marius Bergh, tlf. 21 09 44 20, e-post: pmb@ssb.no og Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 45, 1997