[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 42, 1997

Produsentprisindeksen, per 15. september 1997:

Råoljeprisen tilbake til julinivå


Produsentprisindeksen totalt var 161,9 per 15. september. Det er et fall på 0,2 prosent fra august. Fra september 1996 til september 1997 (tolvmånedersveksten) steg indeksen med 0,9 prosent. Industriens produsentpriser falt med 0,1 prosent fra august til sep-tember.
Indeksen for oljeutvinning og bergverksdrift falt med 2,3 prosent fra august til september. Fra september i fjor til september i år har indeksen falt med 2,0 prosent. I september var gjennomsnittlig pris for råolje (Brent Blend) i underkant av 18,5 dollar per fat. Det er et fall på 1,7 prosent fra forrige måned og 17,6 prosent lavere enn i september i fjor. Septemberprisen omregnet til norske kroner tilsvarer om lag 134 kroner basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden.

Industriens produsentpriser falt totalt med 0,1 prosent fra august til september. Igjen er det kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter som bidrar til det meste av endringen innen industrien. De andre næringene viste bare mindre endringer.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport.

Alle priser skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og de skal oppgis per 15. i hver måned. Vekt- grunnlaget er nasjonalregnskaps-tall for 1979. Undersøkelsen omfatter om lag 1300 representantvarer fordelt på om lag 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 2000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Ny statistikk

Produsentprisindeksen, per 15. september 1997.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS)Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 42, 1997