[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 42, 1997

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. september 1997:

Fall i mat- og oljeprisene


Prisindeksen for førstegangsomsetning av varer innenlands falt med 0,2 prosent fra august til september. Fra september 1996 til september 1997 (tolvmånedersveksten) steg prisene med 1,5 prosent, etter 2,2 prosent i august.

Gruppen brenselstoffer, brenselolje og elektrisk kraft viste størst fall fra august til september med 0,3 prosent. Her var det fall i prisene på blant annet bensin, fyringsparafin og marine gassoljer som trakk indeksen ned. I det samme tidsrommet falt gruppen matvarer med 0,5 prosent som følge av blant annet prisfall på kjøtt. De andre gruppene viste bare mindre endringer.

Ny statistikk

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. september 1997.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller


Ukens statistikk nr. 42, 1997