[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 41, 1997

Detaljomsetningsindeksen, august 1997:

Nedgang i salget av nærings- og nytelsesmidler


Butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger omsatte i volum 7,4 prosent mindre i august i år sammenlignet med august i fjor. August i år har en handledag mindre enn august i fjor. Hittil i år gikk omsetningen ned med 3,7 prosent for denne næringen.

For butikkhandel med bredt vareutvalg (hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler) gikk volumindeksen ned med 1,3 prosent i samme periode. Detaljhandel utenom butikk hadde en nedgang i omsetningen på 5,6 prosent. Omsetningen i butikker med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler i butikk var 0,8 prosent lavere i august 1997 sammenlignet med august 1996. Butikker med salg av andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møb-ler, jern-, farge- og byggevarer) omsatte derimot i volum for 5,8 prosent mer i samme periode.

Sesongjustert indeks opp 0,5 prosent
Sesongjustert indeks for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin gikk opp med 0,5 prosent fra juli til august i år. Indekstallet for august var på 107,2 prosent. Ujustert volumindeks for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin steg med 1 prosent i august i år sammenlignet med august i fjor.

3 prosent økning hittil i år
De åtte første månedene i år steg volumet av detaljhandelen med 3,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er detaljhandel utenom butikk som har steget mest, med 8,5 prosent. For butikkhandel med andre nye varer og butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler var omsetningsveksten på henholdsvis 7,9 og 3,6 prosent i samme periode. Omsetningen i butikker med bredt vareutvalg var 0,2 prosent lavere i samme periode.

0,3 prosent endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel steg med 2,6 prosent fra august 1996 til august 1997. Dette er 0,3 prosent høyere enn foreløpige tall som ble publisert 23. september i år. Prisindeksen steg med 1,5 prosent i samme periode.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 2]

Figur 2: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


[Figur 3]

Figur 3: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-august 1997. 1995 =100


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, august 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37,
e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 41, 1997