[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 38, 1997

Befolkningsstatistikk. Skilsmisser og separasjoner, 1996

Egenbetaling i barnehager og skolefritidsordningen, august 1997

Skatteregnskapsstatistikk, januar-august 1997

Skattetall for OECD, 1996

Noregs fiskerier, 1. halvår 1995-1997

Kontrollerte slakt, 1. halvår 1997

Kommunalt avløp, 1996. Hydraulisk kapasitet

Energiregnskap og energibalanse, 1995 og 1996

Fag- og forskningsbibliotek, 1996

Finansinstitusjoner, 2. kv. 1997

Utenrikshandelen med varer, august 1997. Hovedtall

Produsentprisindeksen, per 15. august 1997

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Konsumprisindeksen, per 15. august 1997

Harmonisert konsumprisindeks


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]