[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 37, 1997

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 3. kv. 1997:

Fortsatt vekst i 1998-anslagene


Industrien har oppjustert sine investeringsanslag for 1998 med 1,4 milliarder kroner i forhold til det som ble rapportert i 2. kvartal. Anslaget ligger nå på 12 milliarder kroner.
Investeringsanslagene for 1998 er også oppjustert med 1,4 milliarder kroner i forhold til 1997 rapportert på samme tidspunkt i fjor. Det er spesielt elektroteknisk og optisk industri, kjemiske råvarer og transportmiddelindustri som viser økning, mens metallindustri viser nedgang. Sammenlignet med anslag gitt forrige kvartal er det metallindustri og treforedlingsindustri som har størst økning.

Industriinvesteringer 1997
Industrien oppjusterte sine anslag for 1997 med 0,4 milliard kroner fra 2. til 3. kvartal. Metallindustrien går mest opp, men det er ingen næringer som går spesielt mye verken opp eller ned. Anslaget for 1997 ligger derimot 0,1 milliard kroner under tilsvarende anslag for 1996. Det er spesielt kjemiske råvarer som går kraftig ned, 1milliard kroner, noe som skyldes ferdigstillelse av Tjeldbergodden. Også trelast- og trevareindustri, unntatt møbelindustri, justerer planene noe ned.

Kraftforsyning
Kraftforsyningens anslag for 1998 er på 4,5 milliarder kroner. Det er 1,8 milliarder kroner høyere enn registrert i foregående kvartal. Økningen må blant annet sees i sammenheng med bygging av nye kraftverk. 1997-anslaget ligger omtrent på samme nivå som tallet for 1996 registrert på samme tidspunkt i fjor og viser en liten økning fra forrige kvartal.

Om statistikken
Statistikken omfattar oppgaver fra 2 100 bedrifter. Innsendingsfristen er den 5. i kvartalets midtmåned. Det innhentes verdioppgaver over utførte investeringer i foregående kvartal, antatte investeringer i inneværende kvartal, for resten av året og anslag for kommende år.

Tall for investeringene i et år blir samlet inn til sammen åtte ganger - første gang i mai året før investeringsåret der bedriftene rapporterer sine grove anslag for investeringsplanene i det kommende året. Siste gang tall blir samlet inn er i februar året etter investeringsåret. Oppgavene omfatter bare nye investeringer, det vil si kjøp av brukte maskiner og utstyr med videre skal ikke med. Anskaffelser av boliger, tomter og vannfall omfattes heller ikke av denne undersøkelsen.

Ny statistikk

Investeringsstatistikk . Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 3. kv. 1997.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Inger Hostvedt, tlf. 21 09 47 20 , e-post: hos@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 37, 1997