[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 37, 1997

Detaljomsetningsindeksen, juli 1997:

4 prosent økning i detaljhandelen


Volumet av detaljhandel steg med 4,1 prosent i juli i år sammenlignet med juli i fjor. Sesongjustert volumindeks for juli er 1,8 prosent lavere enn for juni, men likevel den nest høyeste i år. Detaljhandel i denne sammenheng er alltid eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.
Butikker med salg av andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern- farge- og byggevarer) omsatte i volum for 6,8 prosent mer i juli i år enn samme måned i fjor. For handel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler i butikk og butikkhandel med bredt vareutvalg var omsetningsveks-ten på henholdsvis 4,6 og 2,1 prosent. Salget av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 0,3 prosent i volum, mens detaljhandel utenom butikk gikk ned med 1,1 prosent.

3,5 prosent økning hittil i år
De sju første månedene i år steg volumet av detaljhandelen med 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Detaljhandelen utenom butikk steg mest, hele 10,7 prosent. Butikkhandel med andre nye varer og handel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler i butikk økte med henholdsvis 8,2 og 4,2 prosent i samme periode. Butikkhandel med bredt vareutvalg har ikke endret seg de sju første månedene i år sammenlignet med tilsvarende måneder i fjor. Salget av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 3,2 prosent i samme periode.

Sesongjustert indeks ned
1,8 prosent

Sesongjustert indeks for detaljhandel gikk ned med 1,8 prosent fra juni til juli i år. Indekstallet for juli var på 106,6 prosent. Av næringshovedgruppene viste butikkhandel med nye varer en nedgang på 2,4 prosent fra juni til juli i år.

0,9 prosent endring fra fore-
løpige tall

Verdiindeksen for detaljhandel var 110,8. Dette er 0,9 prosent høyere enn foreløpige tall som ble publisert 25. august i år. Prisindeksen steg med 1,6 prosent i samme periode.


Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på
4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike nærings-
hovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 12]

Figur 12: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-juli 1997. 1995=100


[Figur 13]

Figur 13: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustertNy statistikk

Detaljomsetningsindeksen, juli 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf.
62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Tabeller

* Tabell 14-1:

Ukens statistikk nr. 37, 1997