[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 33, 1997

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. juli 1997:

Økte priser på matvarer


Prisindeksen for førstegangsomsetning av varer innenlands steg med 0,4 prosent fra juni til juli. Tolvmåneders-
raten gikk opp til 2 prosent,
etter 1,7 prosent i juni.
Størst endring fra juni til juli viste gruppene matvarer og brenselstoffer. Her var det økte priser på enkelte meieriprodukter, poteter og kaffe som trakk indeksen opp, mens lavere priser på kjøtt, makrell, noen grønnsaker og dyrefôr trakk i motsatt retning. Brenselstoffer, brenselolje og elektrisk kraft steg med 0,8 prosent i det samme tidsrommet. Økte priser på enkelte raffinerte produkter trakk indeksen opp.

Gruppert etter anvendelse gikk prisene på konsum opp med 0,6 prosent fra juni til juli. Tolvmånedersveksten falt imidlertid til 1,9 prosent, etter 2 prosent i juni. Prisene på investeringsvarer økte med 0,1 prosent fra juni til juli. Tolvmånedersraten i juli var på 1,4 prosent, etter 1,3 prosent i juni.

Ny statistikk

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. juli 1997.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 33, 1997