[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 33, 1997

Detaljomsetningsindeksen, juni 1997:

Nedgang i omsetning av matvarer


Volumet av butikkhandel med bredt vareutvalg, hovedsakelig nærings- og nytelsesmidler, og butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med henholdsvis 0,3 og 3,8 prosent første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor.
Butikker med salg av andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer) omsatte i volum 8,5 prosent mer første halvår i år enn første halvår i fjor. For butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler og butikkhandel utenom butikk var omsetningsveksten på henholdsvis 4,2 og 12,5 prosent i samme periode.

Volumet av detaljhandelen gikk opp 3,4 prosent første halvår 1997 sammenlignet med første halvår 1996. Verdiindeksen steg med 5,8 prosent og prisindeksen med 2,3 prosent i samme periode. Detaljhandel i denne sammenheng er alltid eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.

6 prosent økning i juni
I juni steg volumet av detaljhandelen med 5,7 prosent sammenlignet med juni i fjor. Det er butikkhandel med andre nye varer som har steget mest, med 13,0 prosent. For butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler og butikkhandel med bredt vareutvalg var omsetningsveksten på henholdsvis 7,2 og 1,1 prosent i juni 1997 sammenlignet med juni 1996. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk derimot ned med 5,1 prosent i samme periode.

Sesongjustert indeks opp
2 prosent

Sesongjustert indeks for detaljhandel økte med 2,2 prosent fra mai til juni i år. Indekstallet for juni var på 108,4 prosent. Av næringshovedgruppene viste butikkhandel med nye varer størst økning med 3,0 prosent fra mai til juni i år.

0,4 prosent endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin steg med 8,0 prosent fra juni 1996 til juni 1997. Dette er 0,4 prosent høyere enn foreløpige tall som ble publisert
23. juli i år. Prisindeksen steg med 2,2 prosent i juni 1997 sammenlignet med juni 1996.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 6]

Figur 6: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert.
Januar 1994-juni 1997. 1995=100


[Figur 7]

Figur 7: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter
næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, juni 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf.
62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune
Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Tabeller

* Tabell 5-1:

Ukens statistikk nr. 33, 1997