Ukens statistikk nr. 33, 1997

Detaljomsetning eksklusiv motorkj°ret°yer og bensin i volum, etter