[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997

Småvilt- og rådyrjakt, 1995/96:

Nedgang i jakten på småvilt og rådyr


Fra jaktåret 1993/94 til 1995/96 har det vært en nedgang i antall felte småvilt og rådyr, fra 1,1 million til 840000 dyr.

I jaktåret 1995/96 (1. april 1995 til 31. mars 1996) ble det felt 800 000 småvilt og 40000 rådyr, mot 834 000 og 45600 året før. 388000 ryper er beregnet felt, en liten nedgang fra året før. I Agder, Rogaland, Troms og Finnmark har det vært en økning i antall felte ryper.

Flere ringduer, gjess, skarver, måker, rødrev og villmink ble felt sist jaktår. Jakten på hare gikk ned fra 51000 til 43000 felte dyr. I Rogaland, Hordaland, Trøndelag og Nordland er det en liten oppgang i harejakten i forhold til året før.

Av de 173 000 jegerne som løste jegeravgiftskort drev nær 68000 småviltjakt med utbytte av en eller flere arter. Gjennomsnittlig skjøt hver jeger med utbytte 12 småvilt, det samme som året før.

Om statistikken
Til og med jaktåret 1992/93 bygger tallene for jaktutbyttet på et utvalg på 4 prosent av jegerne som hadde betalt jegeravgift for jaktåret. Fra jaktåret 1994/95 bygger statistikken på en kombinasjon av fullstendig telling og utvalgstelling.

Ny statistikk

Småvilt- og rådyrjakt, 1995/96.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Jaktstatistikk. Mer informasjon: Kristian Birkeland, tlf. 62 88 52 56, e-post: kbi@ssb.no eller Hanne Haanæs, tlf. 62 88 52 38, e-post: hbh@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997