[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997

Detaljomsetningsindeksen, mai 1997:

Stort salg av møbler i mai


I mai gikk detaljhandelen med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler opp 21,2 prosent i volum, sammenlignet med samme måned i fjor. I verdi økte salget med 20,9 prosent. Aldri tidligere har omsetningen av møbler vært så stor som i april og mai måned i år.
Volumet i detaljhandelen totalt, med unntak av motorkjøretøyer og bensin, gikk opp 5,2 prosent i mai i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Det var ikke bare møbelbutikkene som hadde godt salg i mai. Butikker som selger blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer økte omsetningen i volum med 13,1 prosent. For apotek-varer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler var det en omsetningsvekst på 2,7 prosent i samme periode. Handelen utenom butikk økte samtidig med 4,2 prosent. Salget av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 2,3 prosent.

3 prosent økning hittil i år
De fem første månedene i år har volumet av detaljhandelen gått opp 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er butikkhandel med varer utenom møbler og detaljhandel utenom butikk som har bidratt mest til økningen, med henholdsvis 7,5 og 14,1 prosent. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikkhandel med bredt vareutvalg, gikk derimot ned med henholdsvis 3,5 og 0,7 prosent i samme periode.

I verdi steg detaljhandelen med 7,7 prosent fra mai 1996 til mai 1997. Dette er 0,5 prosent lavere enn foreløpige tall som ble publisert 23. juni i år. Prisindeksen steg med 2,3 prosent i mai 1997 sammenlignet med mai 1996.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgruppene. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 3]

Figur 3: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, mai 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997