[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997

Harmoniserte konsumprisindekser, mai 1997:

Norge har sterkest prisvekst i Norden


Den norske harmoniserte konsumprisindeksen, som utarbeides for internasjonale prissammenligninger av prisutviklingen, steg med 2,8 prosent fra mai i fjor til mai i år. Dette gir Norge den sterkeste konsumprisveksten i Norden målt ved endring de siste tolv måneder.
Endringen fra april til mai i år var på 0,3 prosent i Norge. Tallene for de nordiske landene viste relativt stor spredning. Danmark hadde høyest vekst med 0,6 prosent og Sverige lavest med 0,1 prosent.

Uendret prisvekst i EU-området
Foreløpige tall for EU-området viser en stigning i total harmonisert konsumprisindeks på 1,5 prosent fra mai i fjor til mai i år. Tolvmånedersveksten var dermed uendret fra april for EU-området. Hellas var fremdeles det landet i EU-området med sterkest prisøkning de siste tolv måneder. De to landene med minst endring var Frankrike og Finland.

Økte matvarepriser i Norden
Økningen i kaffeprisene som har påvirket den nasjonale konsumprisindeksen har også hatt innvirkning på de harmoniserte konsumprisindeksene. Dette har bidratt til økt tolvmånedersvekst på matvarer i alle de skandinaviske landene. I Sverige motvirkes denne prisøkningen i stor grad av prisnedgang på andre matvarer. Nedgangen skyldes blant annet lavere priser på frukt og grønnsaker i år enn i fjor. Dette i motsetning til Danmark og Norge hvor prisene på matvarer generelt økte de siste tolv måneder.

Om statistikken
Den harmoniserte konsumprisindeksen (HKPI) er en indikator for bruk til internasjonal sammenligning av prisutviklingen. Harmoniserte konsumprisindekser blir laget i alle EU-land, på Island og i Norge.

Fra januar 1997 omfatter den norske HKPI 86 prosent av det private konsumet.

Ny statistikk

Harmoniserte konsumprisindekser, mai 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Åse Nossum, tlf. 21 09 47 61, e-post: nos@ssb.no eller Lasse Sandberg, tlf. 21 09 47 16, e-post: san@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997