[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997

Konsumprisindeksen, per 15. juni 1997:

Dyrere sommermat i år


Første halvår i år lå matvareprisene nesten 4 prosent over nivået for samme periode i fjor, og en må tilbake til slutten av åttitallet for å finne en tilsvarende prisvekst på mat. Både den tradisjonelle grillmiddagen og makrellmiddagen er dyrere denne sommeren enn i fjor.
Konsumprisene steg med 0,3 prosent fra mai til juni. Økte husleier, prisoppgang på hotellovernattinger, selskapsreiser og leie av fritidsbolig bidrog mest. I motsatt retning trakk billigere bensin og sommersalg på klær. Fra juni i fjor til juni i år (tolvmånedersveksten) steg konsumprisindeksen med 2,9 prosent, mot 2,7 prosent i mai. Totalindeksen for juni var 270,4 (1979=100).

Matvareprisene steg med 0,8 prosent fra mai til juni. Dette skyldes først og fremst en sesongmessig prisoppgang på enkelte grønnsaker og poteter samt høyere kaffepriser. Detaljprisen på kaffe har steget med vel 28 prosent siden januar, og ligger nå rundt 20 prosent høyere enn i juni i fjor.

Den tradisjonelle sommermiddagen er også dyrere i år enn i fjor. En grillmiddag bestående av koteletter og grillpølser med poteter, agurk og tomater kostet en familie 169 kroner i juni i år mot 166 kroner i juni i fjor. En makrellmiddag med poteter og agurk kostet 88 kroner i juni i år, en økning på 10 kroner fra i fjor.

Økte husleier
Husleiene viste en vekst på 1,2 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, for øvrig den kraftigste husleieøkningen fra 1.til 2. kvartal siden 1989. Det var husleiene på leide boliger som steg mest, mens husleiene for husholdninger som eier boligen gjennom borettslag, sameier, o.l. opplevde kun små endringer i samme tidsrom. Fra 1. til 2. kvartal i fjor steg husleiene med knapt 0,2 prosent, og den gang var det jevn vekst for alle typer disposisjonsforhold til boligen. Husleieundersøkelsen foretas hvert kvartal og innarbeides i konsumprisindeksen i mars, juni, september og desember.

Prisene på hotellovernattinger og selskapsreiser og leie av hytter økte med i overkant av 3 prosent fra i fjor til i år. Prisøkningen på hotellovernatting og selskapsreiser var klart sterkere i år enn i fjor, mens prisen på leie av fritidsbolig ikke har blitt vesentlig dyrere.

Billigere bensin
Bensinprisene falt med 2,5 prosent fra mai til juni, etter en prisoppgang på knapt 5 prosent fra april til mai. Nedgangen skyldes hovedsakelig tilbudsaktivitet i sentrale østlandsområder. Prisen på bensin er fremdeles 6,5 prosent høyere i forhold til samme periode i fjor som markerte innledningen til bensinkrigen på Østlandet.

Om statistikken
Konsumprisindeksens prismateriale er faktiske utsalgspriser per den 15. i måneden. For perioden august 1996 - juli 1997 bygger vektgrunnlaget på forbruksundersøkelsene for 1993, 1994 og 1995.

Grunnlaget for beregning av konsumprisindeksen er et utvalg på om lag 800 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser; representantvarer. Oppgaver til beregning av indeksen innhentes fra et utvalg på om lag 2 000 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på omlag 50 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på om lag 95 hver måned.

Ny statistikk

Konsumprisindeksen, per 15. juni 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Randi Johannessen, tlf. 21 09 47 30, e-post: raj@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997