[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997

Utenrikshandelen med varer, juni 1997. Hovedtall:

Stort handelsoverskudd i 1.halvår


I juni eksporterte Norge varer for 25,7 milliarder kroner. Av dette kom 12 milliarder fra olje- og gasseksporten og 13,7 milliarder fra tradisjonelle varer. Vi importerte for 19,7 milliarder. Eksporten av tradisjonelle varer var 11,2 prosent høyere enn i juni i fjor, mens importen var 12,5 prosent høyere.
Overskuddet i utenrikshandelen med varer kom dermed opp i 6 milliarder i juni. Dette var 9,6 prosent mindre enn i fjor. Underskuddet i handelen med tradisjonelle varer var 15,8 prosent større.

Med råolje og naturgass for nær 83 milliarder kroner beløp eksporten seg til 164 milliarder kroner fra januar til og med juni i år. Det er en økning på 10,0 prosent. Eksporten av tradisjonelle varer økte med 4,7 prosent sammenlignet med 1. halvår 1996. Importen steg med 6,1 prosent til 113 milliarder kroner. Overskuddet i utenrikshandelen ble 51 milliarder kroner, 19,9 prosent høyere enn 1. halvår i fjor. Underskuddet for tradisjonelle varer økte med 9,8 prosent.

Stabil råoljepris, lavere kvantum
Eksportverdien av råolje i juni var på 10,2 milliarder kroner, en nedgang på 340 millioner eller 3,2 prosent sammenlignet med juni i fjor. Nedgangen skyldes 13 prosent lavere kvantum. Eksportprisen for råolje var 132 kroner per fat. Det er 11 prosent høyere enn i juni i fjor og den høyeste eksportprisen siden mars i år. Samtidig ble det eksportert 25 prosent mer naturgass.

Sesongjustert viser tallene for tradisjonell vareeksport en økning på 5,0 prosent for perioden fra april til juni i år sammenlignet med perioden fra januar til mars. Importen av tradisjonelle varer steg med 3,5 prosent. Ved sammenligning av tallene for juni og mai i år, viser eksporten en mer moderat økning på 0,4 prosent, mens importen viser en sterkere vekst på 4,4 prosent.

Eksporten av kjemiske produkter steg med 267 millioner kroner og ferdigvarer med 183 millioner sammenlignet med juni 1996. Bearbeidde varer økte med 541 millioner kroner, hvor metallvarene stod for veksten. Nikkel og aluminium økte med henholdsvis 177 og 122 millioner kroner. Til tross for lavere eksport av fersk og kjølt oppdrettslaks, solgte vi i juni fisk og fiskevarer til utlandet for 231 millioner kroner mer enn i samme måned i fjor.

Om statistikken
Alle tall gjelder utenrikshandel med varer. Utenrikshandel med tjenester er ikke med. Tjenestebalansen inngår i utenriksregnskapet sammen med rente- og stønadsbalansen og vil bli publisert senere. Heller ikke import og eksport av skip og oljeplattformer er med her.

Tradisjonelle varer: Ved import, alle varer utenom skip og oljeplattformer. Ved eksport, alle varer utenom skip og oljeplattformer, råolje og naturgass.

Ny statistikk

Utenrikshandelen med varer, juni 1997. Hovedtall.
Statistikken utgis hver måned Ukens statistikk og Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Detaljerte tall blir tilgjengelig ved Kundetjenesten for utenrikshandel f.o.m. 23. juli, tlf. 21 09 47 52/53. Mer informasjon: Anne B. Dahle, tlf. 21 09 47 10, e-post: abd@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997