[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997

Færre ufaglærte i psykiatrien


Det har den siste tiden blitt hevdet at det har vært en økning i ufaglært personell i psykiatrien. Dette stemmer ikke med Statistisk sentralbyrås tall. Disse viser at det tvert imot har vært en reduksjon i ufaglært personell i psykiatrien, samtidig som det har vært en økning i fagutdannet helsepersonell.
Antall årsverk ved psykiatriske institusjoner har økt de siste årene. I 1985 var det 12 991 årsverk mens det i 1995 var 14 806.

Andelen av ufaglært personell i pasientrettet arbeid ved psykiatriske institusjoner er redusert fra 18 prosent i 1985 til om lag 8 prosent i 1995. Totalt var det 9 705 årsverk i pasientrettet arbeid i 1985, mens det tilsvarende tallet for 1995 var på 11 787 årsverk. Det har nærmest vært en halvering av ufaglært personell i pasientrettet arbeid, fra 1 733 årsverk i 1985 til 956 årsverk i 1995.

Samtidig har fagutdannet personell økt i denne tiårsperioden. Antall legeårsverk har økt fra 577 i 1985 til 886 i 1995. Sykepleierårsverkene har økt fra 2 592 i 1985 til 3 857 i 1995 og psykologårsverkene fra 333 til 834 i tiårsperioden.

Foreløpige tall for spesialisthelsetjenesten, psykiatri 1996 vil bli publisert i Ukens statistikk nr. 34/97. Mer informasjon:
Trude Fagerli, tlf. 21 09 44 88, e-post: tfi@ssb.no

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997