[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. juni 1997:

Økte priser på matvarer


Prisindeksen for førstegangsomsetning av varer innenlands steg med 0,2 prosent fra mai til juni. Fra juni 1996 til juni 1997 (tolvmånedersveksten) steg prisene med 1,7 prosent, etter 1,3 prosent vekst i mai.
Størst endring fra mai til juni var det for matvarer. Prisene økte blant annet på kaffe, kjøtt, vegetabilske oljer og margarin, farin og dyrefôr. Lavere priser på raffinerte oljeprodukter bidrog til at gruppen brenselstoffer, brenselolje og elektrisk kraft falt med 0,4 prosent.

Gruppert etter anvendelse var det konsumvarer som steg mest fra mai til juni med 0,4 prosent, etter et fall på 0,1 prosent fra april til mai. Tolvmånedersveksten var på 2 prosent i juni, etter 1,4 og 1,6 prosent i henholdsvis mai og april. Gruppen investeringsvarer hadde en mer moderat økning fra mai til juni på 0,1 prosent, og tolvmånedersveksten har ligget uendret på 1,3 prosent de siste tre månedene.

Ny statistikk

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. juni 1997.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 28-29, 1997